Članak

Ališpago: Na komandnom mjestu s Padalovićem

5. Marta 2019.16:29
Svjedok Tužilaštva BiH potvrdio je da je za vrijeme akcije na selo Trusina (opština Konjic) bio u zemunici sa Seidom Padalovićem iz 45. brdske brigade Armije BiH i da mu je on kazao da akcija ide dobro.

Svjedoka Atifa Karovića u nastavku suđenja ispitala je Odbrana Zulfikara Ališpage, kojem se, kao komandantu Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” Armije BiH, sudi da je propustio da preduzme mjere na kažnjavanju potčinjenih pripadnika zbog ubistva 18 civila i četiri pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u napadu na Trusinu 16. aprila 1993. godine.

Karović, koji je bio u sanitetu 45. brigade, kazao je da je s Padalovićem za vrijeme akcije bio u zemunici koja je bila kao istureno komandno mjesto.

On je dodao da mu je Padalović, koji je bio komandir Izviđačko-diverzantskog voda “Tigrovi” 45. brigade, rekao da akcija “ide dobro”. Naveo je da je Padalović razgovarao preko motorole, ali da ne zna da li je bio na vezi sa svim učesnicima akcije.

Na pitanja braniteljice Jasmine Iftić, svjedok je rekao da ne zna ko je komandovao akcijom i da mu to nije poznato. On je kazao i da ne zna da li je akcija izvedena po planu 45. brigade, kao ni da li su akciju planirali Padalović i Jusuf Hadžalija Homeini, koji je takođe bio iz komande 45. brigade.

Na sugestiju da mu je Hadžalija rekao da će akcijom komandovati Padalović, Karović je kazao da Padalović nije komandovao.

Braniteljica mu je predočila iskaz iz istrage u kojem je naveo da je “zemunica očito bila pripremljena da bi se iz nje moglo razgovarati motorolom”, kao i da je “evidentno da se na ovaj način moglo rukovoditi akcijom”. Svjedok je rekao da je Padalović razgovarao motorolom.

Karović je potvrdio da je Hadžalija naredio da se formira sanitet za akciju. Naveo je i da je dan prije akcije saznao da će u akciji učestvovati Odred “Zulfikar”.

Suđenje će se nastaviti 26. marta.

 

Marija Taušan