Predmet: Cvijanović i ostali


26. Marta 2013.

U nastavku suđenja za zločin protiv zarobljenika u selu Smoluća (općina Kalesija), osam svjedoka Odbrane izjavili su je da je prema zarobljenim pripadnicima Teritorijalne odbrane (TO) iz Tinje (općina Srebrenik), postupano prema pravilima i da nisu čuli d7. Marta 2013.

U nastavku suđenja za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u selu Smoluća (općina Lukavac), svjedok Goran Stanišić govorio je o načinu sačinjavanja zapisnika prilikom istražnih radnji i saslušanja svjedoka u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA