Suđenje

Duško Suvara: Tužilaštvo traži strožiju kaznu, Odbrana odbijanje optužbe ili jedinstvenu kaznu

25. Oktobra 2022.17:10
Iznoseći žalbu na presudu kojom je Duško Suvara osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja i nečovječnog postupanja tokom 1992. godine na području Glamoča, Tužilaštvo je zatražilo izricanje strožije kazne i donošenje odluke o imovinskopravnom zahtjevu oštećenih žrtava, dok je Odbrana zatražila odbijanje optužbe ili izricanje jedinstvene kazne.


Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužilac Senad Osmić kazao je kako Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može biti zadovoljno visinom kazne koja je izrečena prvostepenom presudom. Ponovno je opisao zločine iz optužnice i kako su se dogodili, navodeći i primjere ranijih presuda iz nekih drugih predmeta u kojima su izrečene znatno veće kazne za slična krivična djela.

Pozvao je i Apelaciono vijeće da ponovno izvrši uvid u izjave svjedoka i vještaka, koji se izjasnio o posljedicama koje je počinjenje krivičnog djela ostavilo po žrtve. Osmić je završio riječima da je optuženi Suvara priznao počinjenje krivičnog djela na štetu svjedokinje S-2, ali nije izrazio kajanje, zbog čega smatra da ne postoje olakšavajuće okolnosti.

Suvara je proglašen krivim da je, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, u maju i junu 1992., silovao dvije ženske osobe bošnjačke nacionalnosti.

Sud BiH je utvrdio da je Suvara u maju –pod prijetnjom – odveo iz kuće S-1 u naselju Luke i natjerao je da uđe u kanal, gdje ju je silovao. Kako se navodi u presudi, optuženi je 30. juna u naselju Čukure – pucajući – došao u kuću S-2, koja je tu bila sa suprugom, te tražio od njih novac. Dodaje se da je S-2 odveo na livadu, gdje je prema njoj nečovječno postupao i silovao je.

Predsjedavajući Vijeća Davorin Jukić kazao je da je od otežavajućih okolnosti cijenjena težina djela i upornost optuženog, kao i ranija osuđivanost.

Slobodan Perić, branilac Suvare, kazao je kako ovakvu presudu nije vidio tokom 45 godina bavljenja pravom, te je predložio da žalba Tužilaštva bude odbijena.

Govoreći o žalbi Odbrane, skrenuo je pažnju na to da je Suvara počinio tri krivična djela tokom rata, te da je ovo počinjeno prvo, dok su mu za druga dva održana suđenja. Dodao je da tokom prvostepenog postupka nije bilo sporno da je optuženi izvršio silovanje na štetu svjedokinje S-2, ali da je ovo djelo počinjeno prije izdržavanja kazne za druga krivična djela, zbog čega iznose zahtjev za jedinstvenu kaznu.

Smatra i da je sporno bilo da li je krivično djelo počinjeno na štetu svjedokinje S-1, kao i da Tužilaštvo nije dokazalo da ova djela imaju ikakve veze s ratom ili da ih je Suvara počinio kao pripadnik bilo koje vojske.

“Duško Suvara je deset godina tražio da mu se sudi za ovo, niko nije htio reagovati, sve dok on nije odležao zadnji dan kazne”, dodao je Perić, koji je dodatno problematizirao i činjenicu da je Suvara optužen prema Krivičnom zakonu BiH, a da ga je prvostepeno Vijeće oglasilo krivim prema odredbama zakona bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je važio u to vrijeme.

Optuženi Suvara bio je saglasan sa stavom branioca i dodao da je sa izdržavanja kazne molio da mu sude za ovo krivično djelo, te da je “neko čekao“ da završi sa izdržavanjem kazne.

“Priznao sam za S-2, ja sam to uradio. Priznao sam to i žao mi je što jesam, volio bih da nisam nikad. (…) Što se tiče S-1, to nisam nikada uradio. Ja sam izašao 2018., a početkom 2019. godine me hapse i tad sam prvi put čuo za S-1”, kazao je Suvara, koji je Vijeću priložio dokumente o tome da je iz zatvora tražio suđenje.

Tužilaštvo je zatražilo da ova žalba bude odbijena u cijelosti, kao i ulaganje dokumenata koje je optuženi predložio.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku.

Enes Hodžić