Enes Hodžić

Michelle_Bachelet_UN_Sarajevo-e1656072410918-1280x720.jpg

24. Juna 2022.
Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal, ali se još uvijek suočava sa segregacijom i diskriminacijom zasnovanom na spolu, etničkoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji, zbog čega je neophodan adekvatan rad svih institucija i pojedinaca na promoviranju ljudskih prava, kazala je Michelle Bachelet, visoka komesarka Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava, na kraju svoje posjete BiH.