Vijest

BIRN finansira projekte za istraživanje arhiva predmeta ratnih zločina

2. Juna 2022.12:21
BIRN je dodijelio 13 grantova novinarima, istoričarima, umjetnicima i aktivistima civilnog društva za projekte povezane s istraživanjem arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i domaćih sudova zemalja bivše Jugoslavije koji su se bavili ratnim zločinima.

This post is also available in: English

Arhiva Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Haagu. Foto: MMKS

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) odabrala je 13 ljudi – novinara, istoričara, umjetnika i aktivista civilnog društva, koji će dobiti grantove za male projekte koji se baziraju na arhivama MKSJ-a i domaćih sudova u zemljama bivše Jugoslavije.

Dobitnici grantova će sprovesti istraživanja, prikupiti dokumentaciju i dublje kopati po sudskim arhivama u cilju kreiranja projekata u vezi sa pitanjima pravosuđa i ratova na teritoriji bivše Jugoslavije.

BIRN je prvobitno planirao da finansira deset malih projekata, ali je zbog velikog broja visokokvalitetnih prijava odlučio povećati broj grantova i finansirati 13 korisnika koji će istraživati sudske arhive.

Projekti će obuhvatiti ​​novinarske radove, edukativne radionice, istraživačke radove, dokumentarni film, audiovizuelni rad i vizuelni projekat.

Istraživat će se teme poput rodno zasnovanog nasilja, sjećanja, ratne žrtve romske nacionalnosti, iskazi svjedoka, ratnih zločina, seksualnog nasilja, iskustva žena u ratu i uloge fotografije u procesuiranju ratnih zločina.

Nejra Mulaomerović, programska saradnica BIRN-ovog projekta Balkanska tranziciona pravda, ističe da arhive imaju važnu ulogu u osiguravanju pravilnog dokumentovanja prošlosti.

“Same arhive nisu garancija da se sukobi neće ponoviti, ali ako ih koriste različiti akteri iz različitih istraživačkih i akademskih sredina, oni mogu doprinijeti podizanju svijesti i mogu se koristiti kao alati za iniciranje dijaloga i inspirisanje drugih da nastave sa svojim naporima traženja pravde i istine”, kaže Mulaomerović.

“BIRN, s ovim grantovima, nastavlja da podržava aktiviste, umjetnike, istoričare i novinare da povećaju znanje o ulozi arhiva u procesima tranzicione pravde”, dodaje ona.

Dobitnici grantova radit će na sljedećim projektima:

Aline Cateux će istražiti slučajeve masakra u Uborku i Sutini i izraditi tri novinarska teksta.

Amer Alija će razviti obuku i predavanja za mlade novinare o tome kako istražiti sudske arhive u vezi sa ratnim zločinima na Kosovu.

Fortesa Kabashi će se fokusirati na istraživačkom radu o svjedočenjima kosovskih ratnih žrtava u Haškom tribunalu u vezi sa seksualnim nasiljem.

Hamza Karčić će istražiti ulogu mirovnih inicijativa i medijatora tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992–1995. godine.

Kate Powers će ispitati konzistentnost nacionalnih sudova prilikom procjene iskaza svjedoka u procesuiranju ratnih zločina.

Kumjana Novakova kreirat će kratki audiovizuelni rad koji pratiti iskustva žena koje su prošle kroz ratno nasilje.

Ljupka Mandić će mapirati mjesta stradanja žrtava romske nacionalnosti na Kosovu.

Medina Delalić će analizirati sudska svjedočenja u vezi sa sastankom Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića u Karađorđevu 1991. godine.

Miodrag Kojadinović će istraživati i analizirati queer perspektive rada Haškog tribunala.

Ron Haviv, Lauren Walsh i Srđan Šarenac producirat će dokumentarac koji će ispričati priču o tome kako je jedna znamenita fotografija ratnog zločina u Bosni i Hercegovini utjecala na potragu za pravdom.

Sara Milenkovska će istražiti implikacije rodno zasnovanog nasilja u ratnim zločinima na pomirenje.

Selma Ćatović Hughes će kreirati vizuelni projekat istražujući teme sjećanja i vremena na osnovu dokumentovanih dokaza, vojnih izvještaja i svjedočanstava o opsadi Sarajeva.

Una Sabljaković će istraživati ulogu visokog oficira Državne bezbjednosti Srbije Vasilija Mijovića i paravojne grupe “Škorpioni” u jugoslovenskim ratovima.

Program grantova je dio projekta Jačanje odgovornosti i procesa memoralizacije na Balkanu, koji finansira Regionalni program za vladavinu prava Matra (Matra Regional Rule of Law Programme) i dio je BIRN-ovog projekta Balkanska tranziciona pravda, regionalne inicijative koja ima za cilj da poboljša razumijevanje šire javnosti o tranzicionoj pravdi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu.

 

This post is also available in: English