Suđenje

Trišić: Udarac bejzbol palicom po ruci

24. Maja 2022.14:21
Na suđenju za zločine počinjene u Bratuncu, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je izjavio da mu je S-13 rekao da ga je Milan Trišić udario bejzbol palicom po ruci.

Milan Trišić. Foto: BIRN BiH

Milorad Živanović je ispričao da su ga 1992. godine iz “komunalnog” poslali na stadion te da su “muslimani izašli iz fiskulturne sale i prebačeni na igralište”. Kazao je da u fiskulturnu salu nije smio da ulazi jer se “bojao Srba”.

“Jesam dolazio do sale, poslali me da dođem tu. Ja sam tražio dva dobrovoljca. S-13 izlazi i gleda uplašen, zavoj ili majicu na njemu vidim, kaže, udario ga Milan Trišić bejzbol palicom”, izjavio je Živanović, dodavši da poznaje S-13 te da tada nije vidio Trišića.

Nakon što mu je tužilac Ahmed Mešić predočio raniju izjavu, Živanović je potvrdio da je po povratku u “komunalno” o ovome pričao prisutnima.

U unakrsnom ispitivanju, Živanović je odgovorio potvrdno na konstataciju Odbrane da “nikad više nije dolazio ispred fiskulturne sale sem tada po nalogu rukovodilaca”. Dodao je da niko nije ostao u fiskulturnoj sali te da ne zna da je neko otišao prema Sarajevu i Palama.

Nakon što mu je branilac Miodrag Stojanović predočio izjavu u kojoj je rekao da je S-13 pokazao ruku i da se radilo o povredi na podlaktici desne ruke, Živanović je potvrdio. Dodao je da ne zna da li je S-13 poznavao Trišića te da nije vidio da ga je Trišić udario.

Optužnica tereti Trišića po 22 tačke da je 1992. godine, kao pripadnik Teritorijalne odbrane (TO), zajedno s drugim formacijama učestvovao u progonu civila bošnjačke nacionalnosti – zatvaranjima, prisilnim nestankom, mučenjem i ubistvima.

Trišić se tereti da je 3. maja 1992., naoružan i uniformisan, zajedno s drugim osobama, uputio 50 žena i djece iz sela Hranča prema autobuskoj stanici, gdje je već bilo oko 250 mještana, nakon čega su odvedeni na stadion “Bratstvo”. Kasnije su, prema optužnici, zapaljene 43 kuće u zaseoku Ramići.

Svjedočeći iz posebne prostorije, S-48 je kazao da je 1992. godine živio na periferiji Bratunca te da je grad 10. maja opkolila “paravojska ili formacija”, nakon čega su počeli da pucaju okolo u selima i stanovništvo su “pribijali u grad”. Napomenuo je da se na stadionu okupljao “bratunački muslimanski narod”.

“Kad su skupili narod, prvo su tražili neke ljude. Kad su ih pozvali na stadion, vodili su ih u školu”, izjavio je S-48, dodavši da su onda počeli odvajati sve sposobne, koje su postrojili ispred stadiona u četiri kolone.

Rekao je da su sa strane bili vojnici Jugoslovenske narodne armije (JNA) te da su krenuli u kolonama sa stadiona prema Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”, nakon čega ih dovode u fiskulturnu salu. Izjavio je da je on primijetio krv osoba koje su dovedene sa stadiona i koje su bile prebijene.

“Udara ko koga hoće, pitali su prvo ko je iz Srebrenice i oni su izvedeni – nisu ni dolazili”, kazao je zaštićeni svjedok, dodavši da je bilo nekoliko stražara koji su bili zaduženi za njih. Izjavio je da su i njega tukli cijevima, ali da ne zna ko.

Prisjetio se da su u ponedjeljak ili utorak “Bijeli orlovi” pozvali Ramu Karića, a da je Trišić, koji je imao automatsku pušku, rekao da izađe Ramo “Krljo”.

“Ramo je izašao i nema ga više, nisam više vidio šta je bilo”, izjavio je svjedok, objasnivši da su u srijedu došli navečer kamioni i transportovali ih na Pale.

Na upit tužioca Mešića, svjedok je kazao da ne bi rekao da je Trišić bio stražar, ali da je bio naoružan. Nakon što mu je tužilac Mešić pročitao izjavu u kojoj je kazao: “Od stražara znam da je u salu ulazio Milan Trišić, koji nas je tjerao da pjevamo četničke pjesme”, svjedok je rekao da je “tačno tako”, dodavši da je Trišić mogao biti stražar ili vojnik.

Na upit Odbrane, svjedok je potvrdio da su oni već pjevali pjesme po naredbi “Baneta” u trenutku kada je Trišić ušao i upitao: “Ko vam je kazao da pjevate srpske pjesme?” Dodao je da je Ramo sam izašao u momentu kada je prozvan i da je tada bio prisutan Trišić.

Potvrdio je da niko u sali nije udarao Ramu Karića niti da je vidio da ga je Trišić udarao. Odgovorio je potvrdno i na pitanje da Trišić nije bio prisutan u trenutku kada je “Bane” dao Hajrudinu Čoviću pivo da popije, a nakon toga mu pucao u glavu. Izjavio je i da nije vidio ko je izveo Hajru Džafića.

Tužilaštvo je na današnjem suđenju predložilo da postojeće mjere zabrane koje su određene optuženom Trišiću ostanu na snazi.

Odbrana je rekla da se ne protivi mjerama zabrane sastajanja sa određenim osobama, dodavši da smatra da su se do sada stekli objektivni uslovi da se ukine zabrana napuštanja BiH.

Nastavak suđenja je zakazan za 21. juni.

Aida Trepanić