Suđenje

Tužilaštvo traži 20 godina za Mahmuljina, Odbrana za ukidanje “selektivne” i “netačne” presude

21. Septembra 2021.16:44
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je u žalbi veću kaznu nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa Armije BiH Sakibu Mahmuljinu, dok je Odbrana zatražila oslobađanje ili novo suđenje.

This post is also available in: English


Sakib Mahmuljin. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo i Odbrana iznijele su žalbe na presudu kojom je Mahmuljin osuđen na deset godina zatvora, jer nije spriječio i kaznio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića.

Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), te nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima.

Tužilac Vladimir Simović zatražio je da Mahmuljin bude osuđen na maksimalnih 20 godina zatvora, ocijenivši da je Prvostepeno vijeće izreklo blagu kaznu.

Prema njegovim riječima, u prvostepenoj presudi su neosnovano kao olakšavajuće okolnosti cijenjene porodične prilike, korektno držanje na Sudu i neosporavanje djela, kao i izostanak teških posljedica.

“Ne samo da su 52 vojnika ubijena, nego su 22 lica teško zlostavljana”, rekao je Simović, dodajući da nije dovoljno cijenjena činjenica da su ubistva počinjena na okrutan i bezobziran način.

Odbrana je zatražila oslobađanje ili ukidanje presude. Prema riječima braniteljice Vasvije Vidović, ovo je rijedak slučaj u kojem je ispoljeno toliko selektivnosti prema dokazima.

Navela je da su od 293 dokaza Odbrane samo četiri spomenuta u presudi, a da za 289 nije obrazloženo zbog čega nisu cijenjeni. Dodala je da se od 26 svjedoka i dva vještaka, u presudi spominje samo njih četvoro, od kojih tri usput.

Vidović je navela da Prvostepeno vijeće nije obrazložilo zbog čega je smatralo irelevantnim svjedoke Odbrane koji su izjavili da Odred “El-Mudžahidin” nije bio u sistemu rukovođenja i kontrole.

Kako je kazala, sve je to dovelo do povreda krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Ona je navela da presuda sadrži netačnosti i da se poziva na neodređene floskule, kao i na na “mnoge druge svjedoke” ne navodeći koje, te na dokumente izvan vremenskog okvira optužnice.

“Dokazi pokazuju jedno a presuda navodi drugo… Ovo ja nikad nisam srela u sudskoj praksi, a vjerujem da niste ni vi”, kazala je Vidović, obraćajući se Apelacionom vijeću.

Dodala je da je rijedak nedostatak presude za ratne zločine i neobrazlaganje radnji izvršilaca.

Braniteljica je navela da je Prvostepeno vijeće pogrešno utvrdilo da je Mahmuljin imao efektivnu kontrolu nad Odredom “El-Mudžahidin”. Prema njenim riječima, dokazi pokazuju da je Odred za vrijeme akcija “Proljeće 95” i “Farz” bio pretpočinjen 35. diviziji pod komandom Fadila Hasanagića i da postoje njegove naredbe Odredu.

Vidović je navela da je Vijeće poklonilo vjeru Hasanagiću, ali da njegove tvrdnje da nije komandovao Odredom nisu tačne.

“[Presuda] kaže naredbe generala Mahmuljina. Uopšte ih nije on potpisao. Ja vas molim da vidite šta piše tamo”, kazala je braniteljica, navodeći da je efektivna kontrola nad Odredom bila izvan BiH.

Branilac Nermin Mulalić osvrnuo se na navode da je optuženi imao razloga da zna ili da je znao za zločine. On je kazao da nema dokaza da je Mahmuljin dobio ijedan dokument ili da mu je neko usmeno prenio šta se dešava.

Optuženi Mahmuljin je rekao da još jednom izražava žaljenje.

“Svi pripadnici Trećeg korpusa, koji su poštovali moje naredbe postupali su prema zarobljenicima po propisima…”, istakao je Mahmuljin, dodajući da je Treći korpus predao 284 zarobljena pripadnika VRS-a.

Apelaciono vijeće naknadno će donijeti odluku o žalbama.

 

Marija Taušan


This post is also available in: English