Suđenje

Paravac i ostali: “Smrtna presuda” za Grapsku

15. Septembra 2020.16:23
Na suđenju za zločine počinjene u Doboju, svjedok Tužilaštva prisjetio se susreta s optuženim Borislavom Paravcem prije napada na naselje Grapska u maju 1992. godine.


Borislav Paravac, arhiv. Izvor: BIRN BiH

Hasib Muratović kazao je da je kao penzionisani policajac pred rat angažovan u rezervni sastav policije u Grapskoj. On je naveo da su se osjećale tenzije, da su držane straže, te da su putem prolazile kolone vojnih vozila, kao i da je dio pripadnika u jednom trenutku napustio Stanicu rezervne policije u Grapskoj.

Svjedok je ispričao kako je pozvan da sa drugim mještanima, koji su obavljali određene funkcije u selu, ode na sastanak sa Borislavom Paravcem u selo Kostajnica.

Muratović je izjavio da su ispred jedne kuće bili dobro naoružani ljudi u novim uniformama.

“Pomislih, nije ovo Boro, ovo je neki državnik”, rekao je svjedok.

Prema njegovim riječima, Paravac ih je upitao zašto ne dozvoljavaju da Jugoslovenska narodna armija (JNA) bezbjedno prolazi i kazao im da ih ne diraju, jer to može biti presudno za Grapsku.

Svjedok se nije mogao sjetiti nekih detalja događaja, pa ga je tužilac podsjećao na izjavu koju je dao 2004. godine.

Prema navodima koje je svjedok tada iznio, Paravac im je rekao da oni ne gledaju jednako na JNA i upozorio ih da ne prave incidente, jer će “potpisati smrtnu presudu Grapskoj”. Muratović je naveo da su pokušali razgovarati, ali da su vidjeli da se ništa neće riješiti, pogotovo kad je Paravac kazao da je to “stvar više politike”.

Svjedok je potvrdio ove svoje navode i složio se da se ranije bolje sjećao dešavanja.

On je ispričao da su 9. maja iz Grapske pokušali da konvojem izmjeste žene, djecu i stare, ali da su vozila zaustavljena na punktu. U nastojanju da riješe situaciju, svjedok je s drugim mještanima stigao do Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Doboju kako bi razgovarali sa majorom Milovanom Stankovićem.

Kazao je da Stankovića nije bilo, ali da se pojavio Paravac, koji ih je pozvao kod njega u kancelariju da sačekaju.

Po dolasku Stankovića, Muratović je rekao da je čuo da je u Grapskoj zarobljeno osam srpskih vojnika, uključujući jednog pukovnika. Ti vojnici, kako je dodao, kasnije su razmijenjeni.

Nakon podsjećanja na raniji iskaz, svjedok je potvrdio da su ih megafonom pozivali da predaju oružje, ali da to nisu htjeli poučeni iskustvom iz Čivčija. Prema riječima svjedoka, mještani Čivčija su ranije predali oružje, ali su potom bili hapšeni i ubijani.

Muratović je izjavio da je napad na Grapsku počeo 10. maja oko 11:20. Kazao je da se granate nisu mogle izbrojati i da je sve bilo u plamenu. Dodao je da im je potom rečeno da svi izađu iz kuća i muškarci su odvedeni u Kostajnicu, gdje su razvrstavani po nekom spisku.

On je naveo da je na kraju s drugim muškarcima iz Grapske odveden u Centralni zatvor u Doboju. Smatra da mu je njegov odnos prema ljudima spasio glavu. Kazao je da ga nisu tukli oni koji su ga znali.

“Tuča je bila svako veče. I ja bih dobio kad dođu oni koji me ne poznaju, a oni koji su me znali, nisu me udarali”, rekao je svjedok.

On je napomenuo da je u zatočeništvu proveo devet mjeseci, te je jedno vrijeme bio prebačen u Banjaluku.

Paravac je optužen s Andrijom Bjeloševićem i Milanom Savićem za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu od maja 1992. do kraja 1993. godine, u okviru kojeg je vršen progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva.

Prema optužnici, Paravac je bio predsjednik Kriznog štaba, Bjelošević načelnik dobojskog Centra službi bezbjednosti (CSB), a Savić njegov zamjenik.

Braniteljica Paravca Suzana Tomanović predočila je svjedokov iskaz iz 1998. navodeći da u njemu nije spominjao sastanak s Paravcem, kao ni neka druga lica. Ona je navela da je svjedok pričao o odlasku kod majora u SJB, ali da nije spominjao susret s Paravcem.

Muratović je kazao da spominje ljude kad mu je potrebno da nešto ispriča.

Na pitanja Bjeloševićeve Odbrane, svjedok je rekao da nije upoznat s incidentima oštećenja vozila s novosadskim tablicama ili napadima na lica.

Branilac Miodrag Stojanović pitao je svjedoka za dva lica koja su, prema njegovim riječima, poslata u Grapsku radi priprema odbrane. Svjedok je kazao da je bio neko, ali da nisu puno kontaktirali.

Muratović nije mogao odgovoriti ko je odlučio da se ne preda oružje, kao ni da krene konvoj sa civilima.

Ispitivanje svjedoka biće nastavljeno 28. septembra.

 

 

Marija Taušan