Članak

BIRN BiH organizovao okrugli sto o Strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma

26. Februara 2020.18:06
Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) organizovala je danas okrugli sto “Strategija BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma – pogled u budućnost”, tokom kojeg je predstavljena analiza o provedbi ove državne strategije i izazovima koji su preostali pred BiH prije usvajanja nove Strategije.

This post is also available in: English (English)

Tokom predstavljanja analize provedbe Strategije koja je bazirana na odgovorima institucija i razgovora sa uključenima u njenu provedbu, rečeno je da su zaustavljeni daljnji odlasci na strana ratišta i da BiH nije imala terorističkih napada u posljednjih nekoliko godina, ali i da je rad na provođenju Strategije za period od 2015. do 2020. godine bio više fokusiran na dio koji se odnosi na borbu nego na prevenciju.

Reinout Vos, ambasador Kraljevine Holadnije, koja je podržala projekat BIRN-a BiH, istakao je kako je borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma jedan od prioriteta BiH, ali i Holandije i Evropske unije (EU).

“Vrlo bitno je za BiH da dalje radi na unapređenju svoje buduće Strategije za borbu protiv terorizma i za borbu protiv nasilnog radikalizma i ekstremizma, te smatram da će stručnjaci i sudionici koji su bili prisutni na ovom sastanku, a koji su pokazali veliki entuzijazam za rad u ovom polju, kao i činjenica da imamo nove ljude u Ministarstvu sigurnosti, dati novi pomak kako bi se na pravi način radilo u ovoj oblasti”, kazao je Vos.

Na presskonferenciji održanoj nakon okruglog stola, koji je bio zatvorenog tipa, direktor BIRN-a BiH Denis Džidić je rekao da je ideja ovog stola bila da predstavi rezultate projekta tokom kojeg je BIRN BiH pratio i izvještavao o provedbi Strategije, posebno dijelu prevencije i da se dosadašnja iskustva i izazovi iskoriste za pripremanje nove Strategije.

Također je naveo kako je fokus bio organizovati okrugli sto u kojem su učestvovali svi akteri koji bi trebali biti uključeni u provedbu Strategije – od predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, koje je nadležno za provedbu Strategije, članova Nadzornog tijela, koje čine predstavnici sigurnosnih agencija do predstavnika socijalnog rada, Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i drugih, “koji svi imaju određene nadležnosti za implementaciju te Strategije”.

Prema BIRN-ovom istraživanju, koje je prezentovala novinarka Nermina Kuloglija, u BiH nije uspostavljen jasan i sveobuhvatan sistem prevencije terorizma u svim lokalnim zajednicama. Ona je kazala kako je BIRN BiH u protekle dvije godine uradio dvije opsežne analize u vezi s provođenjem Strategije u toku jedne godine.

“Neki od ključnih nalaza do kojih smo došli jesu da Strtegija nije provedena na svim nivoima, da iz budžeta BiH nije izdvojen novac za njenu provedbu. Vlada Federacije BiH, za razliku od Brčko distrikta i Republike Srpske, još uvijek nije usvojila akcioni plan i sad već govorimo o završnoj godini provedbe Strategije”, pojasnila je Kuloglija.

U posljednjoj godini provedbe važeće Strategije u BiH će se pripremati nova Strategija, koja bi trebalo da se počne primjenjivati od naredne godine. Cilj okruglog stola bio je da se govori o izazovima s kojima su se institucije susrele tokom provedbe Strategije i načinima njihovog rješavanja u novoj Strategiji.

“Ono na šta su upućivali naši sagovornici tokom rada na analizama jeste da će pitanje rada s povratnicima sa stranih ratišta biti uključeno u novu Strategiju, ali da još uvijek nije određeno kako i u kojem obliku”, rekla je Kuloglija.

BIRN BIH je, uz izvještavanje sa svih ročišta sa suđenja za terorizam, uradio i četiri emisije TV JusticeU raljama ekstremizma – od Maoče do Sirije, Teroristima omogućeno širenje radikalizacije u zatvorima, Procesuiranje žena povratnica iz ISIL-a osjetljivo pitanje za BiH, te Prevencija ostaje najveći izazov prije nove strategije za terorizam.

Kroz višegodišnji rad na temama terorizma i radikalizma, BIRN BiH je objavio veći broj analiza i vijesti.

Okrugli sto za predstavnike međunarodnih institucija u BiH i relevantnih domaćih institucija za borbu protiv terorizma održan je u organizaciji BIRN-a BiH kao dio projekta “Contributing to Bosnian efforts to combat radicalization”, koji je podržan kroz Fond za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije.

This post is also available in: English (English)