Vijest

Nalaz vještaka o pretrpljenoj boli Gogića zbog mjera zabrane

29. Juna 2020.15:17
Na ročištu po tužbi Osmana Gogića protiv Bosne i Hercegovine uložen je nalaz vještaka o pretrpljenom strahu i duševnoj boli zbog mjera zabrane.


Sud BiH. Izvor: BIRN BiH

Vještak neuropsihijatar Omer Ćemalović iznio je nalaz na ročištu povodom tužbe koju je Gogić podnio radi naknade nematerijalne štete pričinjene u postupku u kojem je oslobođen optužbi za ratne zločine u Kladnju.

Ćemalović je zaključio da je Gogić trpio strah srednjeg intenziteta u trajanju od sedam dana, a lakog 25 dana. Vještak je utvrdio i da su mjere zabrane uzrokovale duševnu bol jakog, srednjeg i slabog intenziteta.

Na pitanje da pojasni zaključke u vezi s umanjenom životnom sposobnosti podnosioca tužbe, vještak je kazao da je Gogić i prije postupka pred Sudom BiH imao određenih poremećaja zbog kojih je koristio terapiju, a da je nova stresna situacija izazvala reaktivaciju simptoma.

Prema njegovoj procjeni, Gogiću je umanjena sposobnost za 20 odsto, od čega je četiri odsto udio mjera zabrane i postupka. Ćemalović je napomenuo da se u ovakvim slučajevima stvari ne mogu precizno vagati, ali da mu višedecenijsko iskustvo pomaže da napravi procjenu.

Pomoćnica pravobranioca Safija Kreštalica je prigovorila na nalaz vještaka, posebno na dio koji se odnosi na umanjenu životnu sposobnost.

Gogićev zastupnik Kenan Hadžimuhović je nakon nalaza vještaka precizirao tužbeni zahtjev, povećavši traženu visinu odštete sa 5.500 na 6.000 KM.

Gogića je Sud BiH pravosnažno oslobodio optužbi za zločine na području Kladnja.

Marija Taušan