Članak

Karadžićeva Odbrana traži ustupanje novog dokumenta za reviziju presude

28. Januara 2020.14:34
Odbrana bivšeg predsjednika Republike Srpske (RS) Radovana Karadžića zatražila je od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da se odredi sudija koji će omogućiti da im se dostavi dokument Vlade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji bi, prema njima, mogao dovesti do revizije presude kojom je osuđen na doživotni zatvor.

Kako se navodi u zahtjevu Karadžićevog advokata Petera Robinsona, Vlada SAD-a je 27. januara 2020. godine navela da je pronašla dodatni dokument koji se može odnositi na raniji zahtjev Odbrane i da ga je spremna dostaviti pod uslovom da se on dalje ne otkriva bilo kojoj osobi, vladama ili organizacijama bez prethodnog pisanog odobrenja Vlade SAD-a. Prema navodima iz zahtjeva, Karadžić je pristao na uslov da ne podijeli ovaj dokument bez prethodne saglasnosti ove vlade.

Odbrana bivšeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića ranije je tražila od Vlade SAD-a presretnute razgovore iz jula 1995. godine koji se tiču dešavanja u Srebrenici. Ovi dokumenti su dostavljeni, ali je Vlada SAD-a sada obavijestila Odbranu da je pronašla novi dokument.

U novom zahtjevu Mehanizmu se navodi da “informacija sadrži jedan dio informacije, koji kada se kombinuje s drugima, može garantovati zahtjev za reviziju”.

“S obzirom na voljnost SAD-a da dobrovoljno dostavi informaciju, koja je bila zanemarena u odgovoru na raniji zahtjev, čini se da postoje izravni argumenti da se dozvoli pristup materijalu pod uslovima propisanim od SAD-a”, navodi se u zahtjevu.

Prema zahtjevu advokata Petera Robinsona, Vlada SAD-a, suprotno Odbrani, smatra “kako ovaj dokument sam po sebi ne predstavlja novu činjenicu koja bi opravdala reviziju presude”.

Karadžić je pred Mehanizmom pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid počinjen u Srebrenici te zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Kazna mu je pravosnažnom presudom povećana sa 40 godina na doživotnu.

 

Nermina Kuloglija