Predmet: Karadžić Radovan

featuredImage-e1594307421407-1280x720.jpg

9. Jula 2020.

Uprkos svjedočenjima preživjelih, dokumentima, nalazima vještaka i presudama Haškog tribunala u kojima stoji da su pripadnici vojnih policija Zvorničke i Bratunačke brigade, kao i 65. zaštitnog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovali u odvajanju muškaraca od žena i djece, hvatanju, čuvanju i sprovođenju zarobljenika na mjesta egzekucija, osobe koje su komandovale ovim jedinicama nikada nisu optužene za učešće u genocidu u Srebrenici.


25733620950_105e46f1c5_c-e1590664823375.jpg

28. Maja 2020.

Bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji je pravosnažno osuđen za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, privremeno su odobreni videopozivi iz Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (UN) sa neposrednim članom porodice, a koje bi mogao uspostaviti ove ili naredne sedmice, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).


25733620950_105e46f1c5_c-e1590664823375.jpg

4. Maja 2020.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Carmel Agius je, razmatrajući zahtjev Radovana Karadžića za uspostavljanje videokomunikacije, naložio Registraru da do 14. maja ove godine provede privremeno rješenje kako bi se videokomunikacija učinila dostupnom u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (UN) tokom pandemije koronavirusa.


24799502221_d6bc0119df_o.jpg

27. Decembra 2019.

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) – pravni nasljednik Haškog tribunala – izmijenio je svoja pravila koja definišu izuzeća sudija, što je, prema mišljenju stručnjaka, urađeno kako bi se spriječila situacija u kojoj bi sudija Jean-Claude Antonetti mogao dopustiti Radovanu Karadžiću da zahtijeva preispitivanje pravosnažne doživotne kazne za genocid i druge zločine počinjene u BiH.