Članak

Ukupno 16 godina zatvora za silovanje u Sarajevu

5. Jula 2018.13:38
Sud BiH je trojicu bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) osudio na ukupno 16 godina zatvora za silovanje maloljetne osobe srpske nacionalnosti počinjeno u maju 1993. u sarajevskom naselju Velešići.

This post is also available in: English (English)

Nepravosnažnom presudom Elvir Muminović je osuđen na šest godina zatvora, dok su Samir Kešmer i Mirsad Menzilović osuđeni na po pet godina zatvora.

Ocjenom dokaza, Sudsko vijeće je zaključilo da su Muminović, Kešmer i Menzilović upotrebom sile i prijetnji izvršili silovanje maloljetne oštećene svjedokinje “A”. U konkretnom slučaju, Vijeće je zaključilo da je svjedokinja “A” bila civilna osoba, koja nije učestvovala u ratnim dejstvima.

“Uvjerenje o krivici je utemeljeno na iskazu svjedokinje ‘A’, koja je na detaljan i uvjerljiv način opisala djelo. Njen iskaz je i potkrijepljen iskazima drugih svjedoka i materijalnim dokazima”, rekao je predsjedavajući Zoran Božić.

Božić je obrazložio da je oštećena “A” opisala da ju je u maju 1993. godine, u poslijepodnevnim satima, Muminović presreo te je odveo u “radničke sobe”, gdje je silovana. Kako je kazao Božić, njene nedosljednosti u iskazu Vijeće nije našlo odlučnim.

Iako je Odbrana osporavala da su optuženi u vrijeme počinjenja krivičnog djela bili pripadnici ABiH, Sudsko vijeće je na temelju materijalnih dokaza i iskaza svjedoka utvrdilo njihovu vojnu pripadnost.

Božić je rekao da je Vijeće neosnovanim ocijenilo stav Odbrana da se postupak trebao obustaviti jer je 1994. godine pred Vojnim sudom u Sarajevu obustavljen postupak protiv optuženih za isto krivično djelo.

Odmjeravajući visinu kazne, Sudsko vijeće je od olakšavajućih okolnosti našlo da su optuženi u vrijeme počinjenja krivičnog djela bili mlađi punoljetnici, a od otežavajućih činjenicu da je oštećena “A” bila maloljetna i da su pokazali brutalnost.

Optuženi se presudom obavezuju da na ime nematerijalne štete oštećenoj “A” isplate 50.000 maraka.

Protiv ove presude postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću.

Emina Dizdarević


This post is also available in: English (English)