Članak

Haška izložba o djeci tokom rata u BiH i genocida u Ruandi

4. Oktobra 2017.11:48
Mehanizam za međunarodne sudove, pravni nasljednik Haškog tribunala, pokrenuo je online izložbu koja pruža uvid u patnju djece tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji i genocida u Ruandi.

This post is also available in: English

Izložba pod nazivom “Djeca u sukobima – Dokazi međunarodnih krivičnih sudova” ilustrira kako su djeca namjerno birana kao mete mučenja, seksualnog nasilja, progona, prisilnog preseljenja, ubistava i istrebljenja tokom sukoba na Balkanu i u Ruandi.

Izložba sadrži izbor svjedočenja, fotografija i audiovizuelnih materijala koji su korišteni kao dokazi pred međunarodnim krivičnim sudovima za bivšu Jugoslaviju i Ruandu.

U vremenu kada je četvrtina sve djece pogođena sukobima, ova izložba je, kako se navodi u saopćenju, podsjetnik na uticaj ratova na najmlađe članove zajednice, kao i na važnost međunarodnih sudova i tribunala u procesuiranju odgovornih za zločine počinjene protiv civila.

“Kako su djeca i drugi civili i dalje mete sistematskog nasilja u sukobima širom svijeta, podsjećamo na važnost osiguranja poštovanja međunarodnog humanitarnog prava koji pruža zaštitu, uključujući djecu, onima koji ne učestvuju u sukobu. Međunarodni krivični sudovi i tribunali su odigrali ključnu ulogu u osiguranju poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, šaljući jasnu poruku da kršenje tih zakona ne smije biti zanemareno”, kazao je sudija Theodor Meron.

Na izložbi je postavljen album fotografija iz Foče, na kojima se može vidjeti sportska dvorana “Partizan”, kao i dijelovi svjedočenja iz predmeta koji se vezuju za zločine u ovom gradu.

Svjedokinja FWS-87 jedna je od 20 žena koje su u Haagu svjedočile u predmetu “Kunarac i ostali” u vezi s optužbama za silovanje, mučenje, zarobljavanje i povrede ličnog dostojanstva žena počinjene u Foči 1992. godine.

Između ostalog, svjedokinja je opisala kako je bila zatočena i više puta silovana na različitim lokacijama u Foči i da ju je Radomir Kovač prodao crnogorskim vojnicima za 500 njemačkih maraka. U trenutku izbijanja rata u Foči imala je petnaest i po godina.

Radomir Kovač je 2002. proglašen krivim za porobljavanje, silovanje i zlostavljanje žena i djevojčica u Foči i osuđen je na 20 godina zatvora. Presudom je utvrđeno da je Kovač tri žrtve silovao i ponižavao, dok je jednu prodao drugom vojniku. Zajedno s Kovačem, za zločine počinjene u Foči osuđeni su i Dragoljub Kunarac, na 28 godina, i Zoran Vuković, na 12 godina zatvora.

Među odabranim svjedočenjima je i iskaz Muhameda Kapetanovića, dječaka koji je u sarajevskom naselju Alipašino Polje preživio masakr na sankanju u januaru 1994. godine.

“Mi smo se sankali i najedanput smo čuli kako padaju granate. Znali smo da je blizu po jačini zvuka eksplozije. Onda smo se uplašili i počeli bježati. Prije nego što smo stigli do našeg ulaza u zgradu, jedna granata je pala iza nas. Danijel Juranić je poginuo. Meni je ranila nogu, glavu i ruku, i Hodžić Admir i Elvir su takođe ranjeni”, izdvojeni je dio svjedočenja Kapetanovića u Haagu.

Na izložbi se nalaze i snimci svjedočenja preživjelih iz Kotor-Varoši, kao i Srebrenice.

Praksa haških sudova doprinijela je jačanju zaštite djece tokom oružanih sukoba, navodi se u saopćenju, a u presudama je životna dob žrtava i njihova ranjivost cijenjena kao otežavajući faktor prilikom određivanja kazni.

Džana Brkanić


This post is also available in: English