Članak

Mujčinović i ostali: Zatražena oslobađajuća presuda za Hamzića

20. Januara 2017.12:36
Odbrana je u završnoj riječi zatražila od Suda BiH da Zijada Hamzića oslobodi optužbi za zločin protiv civila počinjen nad srpskim stanovništvom na području Kladnja.

Hamzićeva braniteljica Sabina Mehić je navela da je nedokazana uloga i funkcija optuženog u inkriminisanom periodu. Ona je istakla da nije tačno da je Hamzić imao komandnu odgovornost, odnosno da nije tačno da je bio komandir čete Teritorijalne odbrane Stupari, a od početka 1993. i komandant bataljona Teritorijalne odbrane (TO) Stupari, kako tvrdi Tužilaštvo BiH.

“Posljednja radnja koja mu se optužnicom stavlja na teret jeste iz dana 7. juna 1992. godine, pa je ostali period svakako irelevantan. (…) Tužilaštvo nije uložilo niti jedan dokaz o postojanju ove čete, kao niti da je optuženi bio na njenom čelu”, istakla je Mehić.

Ona smatra da Optužba nije dokazala ni da je, kako tvrde, Hamzić zajedno sa Safetom Mujčinovićem i Ramizom Halilovićem učestvovao u protivzakonitom zatvaranju srpskih civila u Osnovnu školu u Stuparima, kao i da je sa Halilovićem učestvovao u fizičkom i psihičkom zlostavljanju.

“Želim istaći da je Hamzić optužen za jedan dan, a ne za daljnja dešavanja u vezi s pritvorenim licima srpske nacionalnosti i ne u dijelu koji je kažnjiv po zakonu”, pojasnila je Mehić.

Ona je podsjetila da je Rasim Vejzović, učesnik hapšenja civila u selu Lupoglavo, kazao da nije vidio optuženog Hamzića, kao i pojedini svjedoci Optužbe i Odbrane, te da su samo svjedoci Krsto Andrić, Stanimir Trišić i Dragomir Jovanović rekli da jesu.

“Andrić je kazao da nije odranije poznavao Hamzića pa se ne može van svake razumne sumnje donijeti zaključak da je riječ o optuženom. Također, svjedok Trišić je, podsjećam Vas, u sudnici sjedio sa ceduljicom na kojoj je bilo ime optuženog, a od Jovanovića je uzet iskaz na nezakonit način skupa s njegovom suprugom”, rekla je Mehić.

Također, ova Odbrana je naglasila da su Mujčinović i Halilović u svojim svjedočenjima iznijeli netačne tvrdnje u vezi s Hamzićem.

“Vijeće ne može bez sumnje zaključiti da je bio u Lupoglavu, kao niti ko je naredio da se civili prevezu ‘TAM-om’ u Stupare. Također, kod postojanja sumnje Sud treba da presudi u korist optuženog”, istakla je ona.

Govoreći o tački optužnice koja tereti Hamzića za vezanje zatvorenika Luke i Radovana Đokića, ona je napomenula da je otkriveno da je to naredio Refik Avdić, kao i da su druge osobe izvršile vezivanje, a ne optuženi.

“Kada je u pitanju zlostavljanje Luke Đokića, jedino što postoji u spisu jeste ‘rekla-kazala’ svjedočenje njegovog brata. (…) Kada je u pitanju udaranje i šamaranje Velizara Gavrića, ponovit ću da su o tome govorili svjedoci Andrić, Trišić i Jovanović, o kojima sam već govorila”, rekla je Mehić.

U vezi s Gavrićem, ona je dodala da bi Sud učinio povredu Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH) ako bi Hamzića proglasio krivim. Kako je pojasnila, sama optužnica ne navodi da je Gavrić imao povrede i posljedice, a što je neminovno kao element ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Ona se pozvala i na pojedine ranije donesene presude Suda BiH u kojima se tretira ovo pitanje.

Prema braniteljici, nije dokazano ni zlostavljanje Andrića i niko od svjedoka to nije potvrdio.

“Imajući u vidu sve izneseno, jedini zakonit ishod je oslobađajuća presuda”, istakla je Mehić.

Hamziću se zajedno s Mujčinovićem, Halilovićem te Osmanom Gogićem, Selmanom Busnovom, Nusretom Muhićem i Nedžadom Hodžićem, nekadašnjim pripadnicima civilne i vojne policije i Teritorijalne odbrane (TO), sudi za nezakonito zatvaranje srpskih civila u Stuparima, kao i za premlaćivanje i nečovječno postupanje.

Odbrane će sa iznošenjem završnih riječi nastaviti 10. februara.

Džana Brkanić