Lice: Mujčinović Safet

Sud20za20ratne20zlocine20BiH-e1649775740465-1280x720.png

3. Novembra 2017.
Nakon što je vještak medicinske struke utvrdio da je Kahro Vejzović, optužen za zločine počinjene u Stuparima kod Kladnja, sposoban da prati suđenje, na statusnoj konferenciji dogovoreno je da postupak protiv njega neće počinjati iznova, već da će se prihvatiti svi ranije izvedeni dokazi.