Članak

Nezirović: Zatražena osuđujuća kazna

12. Januara 2017.12:18
Tužilaštvo BiH je u završnoj riječi zatražilo da Almaz Nezirović bude proglašen krivim za zločine počinjene nad srpskim stanovništvom u Derventi i Bosanskom Brodu 1992. godine.

Tužilac Milanko Kajganić je kazao da je Državno tužilaštvo dokazalo da je Almaz Nezirović, kao bivši pripadnik vojne policije 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO), počinio ratni zločin nad civilima na području Dervente i Bosanskog Broda.

“U pogledu identiteta optuženog, nema nikakve sumnje da je riječ o čovjeku čija su djela opisana u optužnici”, rekao je Kajganić, napominjući da su optuženog identifikovali svjedoci koji su ga poznavali iz vremena prije rata.

Prema Kajganiću, koji se u završnoj riječi pozvao na presude Suda BiH i Vrhovnog suda Republike Srpske, nesumnjivo je da su oštećeni bili civili, jer se civilima smatraju i oni koji su u trenutku hapšenja položili oružje ili nisu bili vojno aktivni.

Tužilac je naveo da je na području Dervente postojao oružani sukob između HVO-a i Vojske Republike Srpske (VRS) od aprila do juna 1992., te da je u tom periodu srpsko stanovništvo zatvarano u logor Rabić, gdje je Nezirović bio angažovan kao jedan od “najokrutnijih stražara”.

“Tukao je zatvorene civile rukama, nogama, raznim predmetima, na naročito okrutan način, ponižavajući ih da pasu travu, skidaju se goli, stavljaju tri prsta kojima se mole na sto, kako bi ih udarao gumenom palicom po prstima”, naveo je Kajganić.

On je kazao da okrutno ponašanje Nezirovića nije bilo opravdano vojnom nuždom i da nema sumnje da je zlostavljao Čedu Prodića, Boru i Miru Markovića, Radojicu Garića, kao i druge, te najviše svog bivšeg radnog kolegu iz tvornice “Unis” – Milorada Gunjevića.

“Naročito loše uslove – spavanje na vlažnom betonu, mračna prostorija i drugo – optuženi je otežavao uskraćujući i onako oskudnu hranu zatvorenicima”, rekao je Kajganić.

On je istakao da su iskazi svjedoka Tužilaštva BiH konzistentni, te da su van svake razumne sumnje potvrdili diskriminatorsku namjeru optuženog.

“Zahtjevamo da ga Sud proglasi krivim i kazni srazmjerno težini počinjenih krivičnih djela”, kazao je tužilac.

Prema optužnici, Nezirović je osim za zlostavljanje u logoru Rabić, optužen i za počinjenje nečovječnih djela u logorima Silos polje (općina Derventa), kao i u logoru u naselju Tulek (općina Bosanski Brod).

Odbrana će svoju završnu riječ iznijeti 26. januara.

Džana Brkanić