Članak

Šišić i ostali: Bez saznanja o ubistvima u Vratsalićima

25. Oktobra 2016.16:35
Bivši učesnici vojne akcije na području Rogatice izjavili su da nisu čuli za ubistvo u selu Vratsalići.

Svjedočeći na poziv Odbrane Emira Drakovca, Mehmedalija Kulovac je kazao da je bio u Rogatičkoj brigadi, u Diverzantskom vodu stacioniranom u Ustiprači.

Naveo je da je, s optuženima Muhamedom i Tarikom Šišićem te Emirom Drakovcem, u novembru 1992. bio u “akciji oslobađanja Rogatice”, koja je podrazumijevala i napad na selo Vratsaliće (općina Rogatica).

“Rovovi Vojske Republike Srpske su bili utvrđeni odmah ispred prvih kuća u selu. Probili smo liniju, prošli kroz Vratsaliće i otišli dalje. Dobili smo naređenje da se utvrdimo jer su nas počeli granatirati”, ispričao je svjedok.

On je rekao da su svi diverzanti bili blizu jedan drugog i da je među njima bio i Drakovac.

Kulovac je kazao da nije vidio nikoga od civila u selu i da niko nije ni “mogao peći rakiju na prvoj liniji”.

Emir Drakovac je, prema optužnici, 20. novembra 1992. u selu Vratsalići ubio civila Miloša Kovačevića, kojeg je zatekao u selu dok je pekao rakiju. Nakon što je pucao iz puškomitraljeza, kako tvrdi Tužilaštvo BiH, Drakovac mu je sjekirom odrezao glavu i spolni organ.

On je s Muhamedom Šišićem, Azizom Šušom i Tarikom Šišićem optužen i za druge zločine počinjene na području Rogatice i Foče.

Prema optužnici, Muhamed Šišić je bio komandir Diverzantskog voda takozvane Kukavičke čete Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), a ostali optuženi su bili pripadnici ove jedinice.

Svjedok Zejnil Makaš je rekao da je, kao sanitetlija Diverzantskog voda, u kome su bili optuženi Šišići i Drakovac, učestvovao u akciji u selu Vratsalići. Kazao je da se sve vrijeme kretao iza diverzanata, na udaljenosti od 50 metara, i da je sve vidio.

“Kratko je trajao napad. Nekoliko rafala. Međutim, ranjen je Mišić, koga smo previli i transportovali do kamiona koji se nalazio između Pokrivenika i Vratsalića”, ispričao je svjedok.

On je napomenuo da su vojnici navečer odvezeni u Goražde istim kamionom, koji se vratio se po njih.

Na pitanje Tužilaštva kako može tvrditi da je sve vidio u akciji kad je nosio ranjenika do mjesta udaljenog oko pola sata, Makaš je odgovorio “da je ranjenika nosio nakon što su utvrdili linije”.

Svjedok Izet Hadžić je negirao navode zaštićenog svjedoka Tužilaštva BiH koji je rekao da je učestvovao u akciji u Vratsalićima i da je vidio ubistvo.

“Noć prije mi se oduzela ruka, prespavao sam kraj vatre u janjećoj koži i nisam ni otišao u akciju (…) Taj što tvrdi da sam bio, neka dođe, suočite nas”, izjavio je Hadžić.

Na poziv Odbrane Drakovca svjedočio je Zahid Alić, koji je kazao da je u novembru 1992. bio vozač pri Rogatičkoj brigadi.

“Kad smo stigli na Pokrivenik, naređeno mi je da čekam. Donijeli su nakon akcije ranjenog Adila Mišića, odsjekli su mu nogu poslije (…) Donijeli su ga Makaš i još četvorica-petorica”, rekao je svjedok, dodavši da je odvezao ranjenog u Goražde i da se nije ni vraćao, jer je vojska povučena.

On je kazao da nije tačno da je ulazio u Vratsaliće, što je, kako je rekla Odbrana, naveo zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH.

Odgovarajući na pitanje Vijeća, svjedok je kazao da nikada nije čuo za ubistvo u Vratsalićima.

U vezi s navodima zaštićenog svjedoka Tužilaštva, Odbrana je saslušala Bilala Katicu, koji je rekao da se dobro sjeća 20. novembra 1992. jer je tada bio u akciji na lokalitetu Rasput njive (općina Rogatica), kada je ranjen njegov prijatelj Alija Pašić, a nekoliko saboraca poginulo.

“Ja sam nekad u maju 1993. tek upoznao optužene, kad je došlo do spajanja bataljona. Niti sam ih znao, niti viđao ranije (…) Nije istina da sam bio s njima u akciji na Vratsaliće, jer sam tog dana nosio Aliju do mjesta Šljivno”, kazao je Katica.

Suđenje se nastavlja 8. novembra.

Džana Brkanić