Članak

Marjanović: Oslobađajuća presuda

11. Aprila 2012.14:27
Sud BiH oslobodio je Zorana Marjanovića optužbi za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice 1992. godine.

This post is also available in: English

Sudsko vijeće oslobodilo je Marjanovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), optužbi za oduzimanje slobode i prisilni nestanak osobe.

“Vijeće je utvrdilo da nije dokazano da je optuženi počinio djelo za koje ga optužnica tereti. Nesporno je da je Nurko Bajić otišao sa porodicom u Žepu, nesporna je i činjenica njihovog povratka u selo Babljak, te da su zaustavljeni na povratku u selo. Međutim, sporno je da su postupanjem optuženog ostvarena krivična djela”, rekao je Šaban Maksumić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

U obrazloženju presude je navedeno da optuženi Marjanović nije na silu uhapsio porodicu Bajić, već da su Bajići sami došli na stražarsko mjesto za koje su znali da postoji.

“Kontakt optuženog sa porodicom Bajić ne odaje da se radi o teškom oduzimanju slobode. Optuženi, niti neko drugi, nije prijetio porodici Bajić, nije bilo verbalnog vrijeđanja ni agresivnog ponašanja”, kazao je sudija Maksumić.

Prema optužnici Tužilaštva BiH, Marjanović je, zajedno s nekoliko pripadnika VRS-a, u junu 1992. godine u mjestu Marina Homora (općina Rogatica) nezakonito uhapsio jednu bošnjačku porodicu.

Porodica je nakon toga, kako je navedeno u optužnici, odvedena u mjesto Borike, odakle su nepoznati pripadnici VRS-a odvezli majku i četvero maloljetne djece i zatvorili ih u prostorije srednje škole “Veljko Vlahović” u Rogatici, dok su oca odveli u nepoznatom pravcu, od kada mu se gubi svaki trag.

Sudija Maksumić je rekao da optuženi svojim postupanjem nije poduzeo radnju prisilnog nestanka, te da nije mogao znati šta će se dalje desiti Nurki Bajiću kada ga je predao dvojici vojnika na Borikama.

Vijeće je ocijenilo da je optužnica Tužilaštva BiH bila “manjkava”, te da joj nedostaje opis konkretnih radnji u pogledu teškog oduzimanja slobode.

“Iz optužnice ne proizilazi kakvu je radnju optuženi poduzeo prilikom odvođenja supruge i djece Nurke Bajića u prostorije škole ‘Veljko Vlahović’”, rekao je sudija Maksumić.

Optuženi je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka, a oštećeni sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni su na parnicu.

Suđenje Marjanoviću počelo je u oktobru 2011. godine, a optuženi se tokom suđenja branio sa slobode.

Na prvostepenu presudu žalbu je moguće uputiti Apelacionom vijeću Suda BiH u roku od 15 dana od primanja presude.

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English