Lice: Marjanović Zoran


24. Januara 2012.
Svjedočeći u korist Zorana Marjanovića, optuženog za zločine na području Rogatice, Ibro Bajić je kazao da je posljednji put oca Nurku Bajića vidio kada se u junu 1992. godine s porodicom vraćao iz Žepe u selo Babljak (općina Rogatica).