Lice: Vidović Vasvija


19. Marta 2015.
Na suđenju Nihadu Bojadžiću, optuženom za zločine nad Hrvatima počinjene 1993. godine u Jablanici, Odbrana je uložila više od 100 materijalnih dokaza, od kojih se većina odnosi na kretanje optuženog i njegov status u periodu na koji se odnosi optužnica.


10. Februara 2015.
Prošle godine žalbena vijeća Suda BiH su ukinula ili značajno izmijenila većinu prvostepenih presuda za ratne zločine, što izaziva oštre kritike pravnih stručnjaka koji smatraju da je razlika u kvalitetu rada prevelika.