Članak

Bojadžić svjedoči u maju

19. Marta 2015.00:00
Na suđenju Nihadu Bojadžiću, optuženom za zločine nad Hrvatima počinjene 1993. godine u Jablanici, Odbrana je uložila više od 100 materijalnih dokaza, od kojih se većina odnosi na kretanje optuženog i njegov status u periodu na koji se odnosi optužnica.

This post is also available in: English

Braniteljica Vasvija Vidović uložila je dokaze o kretanju jedinice “Zulfikar” Armije BiH (ABiH) te o položaju i kretanju optuženog Bojadžića u toj jedinici.
Uloženi su dokazi o nadležnosti nad objekom Muzej “Bitka na Neretvi”, te tretmanu koji su zarobljene osobe imale u tom objektu.
Prema optužnici, Bojadžić je bio zamjenik komandanta odreda “Zulfikar” pri Štabu Vrhovne komande ABiH. Optužnica ga tereti za premlaćivanje i seksualno zlostavljanje zatočenika hrvatske nacionalnosti 1993. godine u Muzeju “Bitka na Neretvi” u Jablanici.
Odbrana je navela da ulaže dokumente o borbenim dejstvima i složenosti situacije na području Igmana i Jablanice, te angažovanosti i smještaju jedinice “Zulfikar” na Igmanu.
“Ovaj dokument je relevantan za kretanje jedinice ‘Zulfikar’ i samog optuženog”, kazala je Vidović prezentirajući dokumente Armije BiH od 24. januara 1993. godine.
Odbrana je uložila i dokaze koji se odnose na kredibilitet više svjedoka Optužbe, među kojima su i iskazi zaštićenih svjedoka dati Obavještajno-sigurnosnoj agenciji.
Na ovom suđenju uložena je i fotografija Nihada Bojadžića iz relevantnog perioda.
Tužilac Sedin Idrizović prigovarao je na autentičnost kao i na relevantnost dokaza koji opisuju dešavanja na Igmanu.
Odbrana je završila s ulaganjem materijalnih dokaza, a za 7. maj najavljeno je svjedočenje Bojadžića.

Albina Sorguč


This post is also available in: English