Lice: Slavuljica Dario


11. Februara 2016.
Na suđenju za zločine počinjene na području Teslića, svjedoci Odbrane označili su Zorana Šljuku i Ljubišu Petrićevića “najodgovornijim u ‘Mićama’” tokom akcije srpskih vojnih i policijskih formacija u razoružavanju sela Stenjak i Rankovići u junu 1992. go