Lice: Nikolić Dragan


21. Septembra 2012.
Odbrana Ratka Mladića, optuženog za genocid u BiH, tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka Ibre Osmanovića istakla je da su logorom Sušica kod Vlasenice u ljeto 1992. godine upravljali pripadnici policije, a ne Vojska Republike Srpske (VRS).