Lice: Mlađenović Najdan


21. Oktobra 2014.
Tužilaštvo BiH zatražilo je da se ponovi suđenje Najdanu Mlađenoviću i Savi Živkoviću, optuženima za zločine počinjene u selima Hranča i Glogova (općina Bratunac) ili da se osude i za onaj dio za koji su u prvostepenoj presudi oslobođeni.


24. Decembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Bratuncu, dodatni svjedok Tužilaštva BiH izjavio je kako je izviđačko-diverzantski vod popunjavan u aprilu i maju 1992. godine, ali da ne zna je li optuženi Najdan Mlađenović bio pripadnik tog voda.


17. Decembra 2013.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Bratuncu, pročitan je iskaz preminule svjedokinje Tužilaštva BiH koja je rekla da je optuženog Najdana Mlađenovića vidjela tokom napada na selo Hranča 3. maja 1992. godine.


3. Decembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Bratuncu, svjedok Odbrane je kazao kako je 3. maja 1992. godine bio u grupi sa optuženim Savom Živkovićem u selu Hranča, te da niko nije išao u gornji dio sela gdje se pucalo.


26. Novembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Bratuncu, svjedok Odbrane je kazao kako je optuženi Sava Živković bio sa njim i drugim komšijama u kući u Hranči.