Lice: Budimir Vesna


28. Oktobra 2013.
Na suđenju šestorici bivših pripadnika Armije BiH (ABiH), vještak Asim Džambasović je izjavio da nije mogao sa sigurnošću zaključiti koja je jedinica bila odgovorna za civile i zarobljenike u selu Trusina, u blizini Konjica.


14. Oktobra 2013.
U nastavku svjedočenja u korist trećeoptuženog, vještak vojne struke Asim Džambasović je kazao da je Senad Hakalović bio običan vojnik i da kao takav nije mogao da izdaje nikakva naređenja, već samo da u okviru svoje jedinice izvršava zadatke koji su mu b