Lice: Bogdanović Dejan


21. Oktobra 2014.
Tužilaštvo BiH zatražilo je da se ponovi suđenje Najdanu Mlađenoviću i Savi Živkoviću, optuženima za zločine počinjene u selima Hranča i Glogova (općina Bratunac) ili da se osude i za onaj dio za koji su u prvostepenoj presudi oslobođeni.