Predmet: Karadžić Radovan

3-1.jpg

21. Augusta 2020.
Haške presude sadrže imena brojnih neprocesuiranih pripadnika srpske vojske i policije za koje se vezuju ubistva, napadi na sela, brutalna premlaćivanja i seksualna zlostavljanja zatočenika u logorima na području Prijedora 1992. godine. Protiv nekih od osumnjičenih za zločine u logorima je u Haagu pripremljena i optužnica. Od optužbi su tužioci odustali s namjerom da se predmeti procesuiraju u BiH, ali ove optužnice nikada nisu podignute pred domaćim pravosuđem, pokazuje istraživanje Balkanske istraživačke mreže (BIRN).

featuredImage-e1594307421407-1280x720.jpg

8. Jula 2020.
Uprkos svjedočenjima preživjelih, dokumentima, nalazima vještaka i presudama Haškog tribunala u kojima stoji da su pripadnici vojnih policija Zvorničke i Bratunačke brigade, kao i 65. zaštitnog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovali u odvajanju muškaraca od žena i djece, hvatanju, čuvanju i sprovođenju zarobljenika na mjesta egzekucija, osobe koje su komandovale ovim jedinicama nikada nisu optužene za učešće u genocidu u Srebrenici.

25733620950_105e46f1c5_c-e1590664823375.jpg

28. Maja 2020.
Bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji je pravosnažno osuđen za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, privremeno su odobreni videopozivi iz Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (UN) sa neposrednim članom porodice, a koje bi mogao uspostaviti ove ili naredne sedmice, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

25733620950_105e46f1c5_c-e1590664823375.jpg

4. Maja 2020.
Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Carmel Agius je, razmatrajući zahtjev Radovana Karadžića za uspostavljanje videokomunikacije, naložio Registraru da do 14. maja ove godine provede privremeno rješenje kako bi se videokomunikacija učinila dostupnom u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (UN) tokom pandemije koronavirusa.