Predmet: Karadžić Radovan

24799502221_d6bc0119df_o.jpg

27. Decembra 2019.

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) – pravni nasljednik Haškog tribunala – izmijenio je svoja pravila koja definišu izuzeća sudija, što je, prema mišljenju stručnjaka, urađeno kako bi se spriječila situacija u kojoj bi sudija Jean-Claude Antonetti mogao dopustiti Radovanu Karadžiću da zahtijeva preispitivanje pravosnažne doživotne kazne za genocid i druge zločine počinjene u BiH.


25733620950_105e46f1c5_c-e1590664823375.jpg

31. Maja 2019.

Peter Robinson, branilac Radovana Karadžića, zatražio je od predsjednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) da naredi Uredu registrara da odgovori na raniji zahtjev da se advokatima isplati naknada za dodatne sate koje su radili tokom 2019. godine, nakon što je odloženo izricanje presude.