Suđenje

Stojan Petrović: “Pričala da su je odvodili i da je imala problema”

31. Augusta 2023.16:39
Ulaganjem materijalnih dokaza i iskaza preminulih svjedoka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine okončalo je izvođenje dokaza na suđenju Stojanu Petroviću, optuženom za silovanje počinjeno 1992. u Brčkom.
Stojan Petrović. Foto: BIRN BiH

Tužilac Edin Muratbegović pročitao je iskaz Izete Tursić, koja je navela da je poznavala svjedokinju CR-3 i da je viđala tokom rata u Brčkom.

“Što se tiče njenog stradanja, jeste mi pričala da su je odvodili i da je imala problema, ali se zbog svojih tragedija… ne sjećam da li mi je pričala detalje”, stoji u iskazu iz istrage.

Pročitan je i iskaz Jadranka Ristića, koji je rekao da je Interventni vod koristio jednu kuću nedaleko od policije. Ispričao je kako je jedne prilike išao u tu kuću da zamoli za pomoć jednog pripadnika.

“U kući sam vidio CR-3. Poznavao sam je od prije rata. Djelovala je uplašeno… Izgledalo mi je da je tu bila protiv svoje volje”, kazao je Ristić.

Stojan Petrović je optužen da je, u svojstvu pripadnika Interventnog voda, protivpravno zatvorio žensku osobu bošnjačke nacionalnosti i silovao je pod prijetnjom da će joj ubiti srodnike.

Tužilac Muratbegović u spis je uložio 26 materijalnih dokaza. Odbrana je imala prigovor samo na jedan dokument, navodeći da su pogrešno navedeni podaci o ranjavanju optuženog.

“Datum ranjavanja nije bio tad nego 10. avgusta ’98., i mjesto ranjavanja nisu Gornje Dubravice nego Dizdaruša”, rekao je branilac Srđan Marjanović napominjući da je za Odbranu bitna Dizdaruša, jer se to naselje naslanja na mjesto stanovanja Petrovića.

Tužilac je prihvatio prigovor i naveo da je i sam vidio da mu je dostavljen dokument za drugo lice koje se isto preziva.

Za nastavak suđenja 14. septembra predviđeno je da branilac izloži koncept odbrane.

Marija Taušan