Suđenje

Petroviću sedam godina zatvora za silovanje u Brčkom

20. Decembra 2023.09:29
Stojan Petrović je prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine osuđen na sedam godina zatvora za silovanje u Brčkom počinjeno u ljeto 1992. godine.
Stojan Petrović (lijevo) s braniocem Srđanom Marjanovićem. Foto:BIRN BiH

Petrović je osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a proglašen je krivim da je u svojstvu de facto pripadnika policije u Brčkom silovao oštećenu CR-3 u julu 1992. godine.

Kako se navodi, on je silovanje počinio u kući koju je koristio dio pripadnika interventnog voda Stanice javne bezbjednosti u Brčkom, a u kojoj je bila zatvorena CR-3.

“Oštećena je navela kako i kada je zarobljena, detaljno je opisala radnje… Vijeće cijeni iskaz oštećene uvjerljivim, jasnim i vjerodostojnim”, kazala je u obrazloženju presude Lejla Konjić Dragović, predsjedavajuća Vijeća.

Prema presudi, oštećena je prethodno bila zatvorena u drugoj kući, gdje joj je Petrović jedne prilike prišao s leđa i stavio nož pod vrat.

Petrović je bio optužen za zločin protiv čovječnosti, ali je Vijeće prekvalifikovalo djelo u ratni zločin protiv civilnog stanovništva po starom zakonu. Konjić Dragović je rekla da je Vijeće utvrdilo elemente zločina protiv čovječnosti i da je u Brčkom postojao širok i sistematičan napad.

“Međutim, na osnovu izvedenih dokaza Tužilaštva, Vijeće nije utvrdilo da je optuženi imao svijest o napadu”, obrazložila je sutkinja.

Prilikom odmjeravanja kazne, Vijeće je kao otežavajuću okolnost u obzir uzelo da je Petrović ranije osuđen za ubistvo, a od olakšavajućih da je jedne prilike oštećenu odvezao u bolnicu kada nije bila dobro.

Ni Petrović niti njegov branilac se nisu pojavili na izricanju presude, a Vijeće je donijelo rješenje kojim su optuženom produžene mjere zabrane putovanja i nalaže se oduzimanje putne isprave.

Oštećena je odlukom Vijeća upućena na parnicu. Na izrečenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

Prvobitno je Petrović bio optužen s Rankom Češićem i Slobodanom Ljubičićem. Postupak protiv Češića, koji je u Haškom tribunalu bio osuđen na 18 godina zatvora za zločine u Brčkom, obustavljen je zbog smrti, dok je izdvojen u odnosu na Ljubičića, koji nije dostupan pravosuđu u BiH.

Marija Taušan