Suđenje

Draškić i Manojlović: Zadatak interventnih vodova bio da očiste selo

30. Augusta 2023.15:58
Državno tužilaštvo se tokom iznošenja završne riječi na suđenju Ranku Draškiću i Savi Manojloviću, optuženima za zločine počinjene 1992. na području Ilijaša, pozvalo na iskaze svjedoka Odbrane koji su naveli da je zadatak interventnih vodova bio da “protjeraju muslimansko stanovništvo”, odnosno da “očiste selo”.
Savo Manojlović. Foto: BIRN BiH

Tužilac Adis Nuspahić je na početku iznošenja završne riječi kazao kako je nakon izvođenja materijalnih dokaza i saslušanja svjedoka nesporno da je počinjeno krivično djelo “zločin protiv čovječnosti”, koje se desilo u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske (VRS) na nemuslimansko stanovništvo u Ilijašu, te da su s napadom bili upoznati optuženi Draškić i Manojlović.

Nuspahić je naveo kako se Odbrane nisu bavile osporavanjem navedenog djela, nego samo ulogom optuženih, te dodao kako smatra da nisu uspjele dokazati da oni u tom napadu nisu učestvovali.

Tužilac se pozvao na svjedočenja Slaviše Bogdanovića i Željka Tučića, koji su govorili o ulozi interventnih vodova i da je njihov zadatak bio da “protjeraju nesrpsko stanovništvo Ilijaša”, odnosno da “očiste selo”.

Govoreći o prvoj tački optužnice, koja se odnosi na napad i ubistva 20 civila u Lješevu, Nuspahić se pozvao na iskaz svjedokinje Zahide Masnopite, koji je pročitan u sudnici, te iskaz zaštićenog svjedoka A-1, koji je preživio strijeljanje u Lješevu.

A-1 je, prema riječima tužioca, poznavao Manojlovića iz Ilijaša, a išli su u istu školu. Draškića je, kako je naveo tužilac, A-1 znao iz Ilijaša, a optuženi mu je stavio na vrat čakiju i prijetio da će ga ubiti, nakon čega se pridružio vojnicima koji su strijeljali civile na livadi.

Nuspahić je kazao da je iz materijalnih dokaza vidljivo da su Draškić i Manojlović bili pripadnici Prve ilijaške lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, a prethodno Teritorijalne odbrane, od aprila 1992. do marta 1996. godine.

Svjedok Marinko Vidović, čiji iskaz Odbrane nisu dovele u pitanje, kako je rekao tužilac, potvrdio je da je Draškić bio pripadnik Interventnog voda, te da je više svjedoka Odbrane i Tužilaštva kazalo da je on bio komandant u vodu.

Tužilac je govorio o ulozi interventnih vodova u protjerivanju i zarobljavanju stanovnika Kadarića, rekavši kako je Draškić naredio, pozvavši se na svjedoke, da se zarobljeni civili prebace u Ilijaš, gdje su bili zatvarani. Više svjedoka je, kako je naveo tužilac, potvrdilo da je Manojlović bio u Interventnom vodu Marinka Vidovića.

“Uvjeren sam da će ih Sud proglasiti krivim i adekvatno kazniti”, kazao je Nuspahić na kraju iznošenja završne riječi.

Draškić i Manojlović su optuženi da su, u svojstvu pripadnika Interventnog voda Teritorijalne odbrane Srpske opštine Ilijaš, kasnije Ilijaške brigade VRS-a, 5. juna učestvovali u napadu na Lješevo i ubistvima 20 civila. Dodaje se da je oko 100 muškaraca, žena i djece odvedeno u Podlugove.

Suđenje se nastavlja 20. septembra, kada će Odbrana Draškića iznijeti završnu riječ.

Jasmin Begić