Suđenje

Gadžo i ostali: Tužilaštvo uložilo više desetina materijalnih dokaza

7. Jula 2022.13:49
Na suđenju za ratne zločine počinjene u Hrasnici pored Sarajeva, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je više od 50 materijalnih dokaza, a Odbrana je na veliki dio njih uložila prigovore relevantnosti.
Zaim Laličić s braniteljicom Sabinom Mehić

U pogledu svojstva optuženih, tužilac Miroslav Janjić uložio je akt o vojnoj pripadnosti istih, te spisak pripadnika stražara vojnog zatvora kojim se, kako je kazao, dokazuje da su optuženi bili stražari.

Tužilaštvo je uložilo dokumente kojima se dokazuje postojanje vojničkog pritvora te nekoliko izvoda iz matične knjige umrlih, kojima se dokazuje smrt pomenutih lica tokom dokaznog postupka Tužilaštva.

Janjić je uložio i akt iz 1994. godine kojim se, kako je objasnio, dokazuje da su zatvaranja  bila nezakonita, te dokument u kojem je konstatovano da su lica nezakonito lišena slobode.

Sve tri Odbrane su uložile prigovor relevantnosti za ovaj dokaz, kazavši da se optuženi ne terete za nezakonito zatvaranje. U pogledu uložene sheme pritvora iz Hrasnice, Odbrana je uložila prigovor autentičnosti.

Uložen je i spisak pritvorenih lica u Hrasnici, koji su bili svjedoci, te akt vojničkog pritvora u kojem se navodi zahtjev za promjenu lokacije pritvora. Tužilac Janjić je uložio i dokaze koji potkrepljuju tvrdnju da su optuženi bili angažovani kao stražari u vojničkom pritvoru.

On je uložio i akt o postojanju službene zabilješke o razgovoru iz 1994. godine sa svjedokom Obradom Milovićem, na šta su Odbrane uložile prigovor zakonitosti i autentičnosti.

Braniteljica Zaima Laličića, Sabina Mehić, u ime svih Odbrana je kazala da je ovo nedopustivi dokaz u okviru krivičnog postupka, te da Milović nije poučen o poukama, dodavši da ovaj dokaz ne zadovoljava osnovne formalne uslove.

Tužilac Janjić je, nakon prigovora, odustao od ovog dokaza i kazao da će Tužilaštvo predložiti da se zapisnik o saslušanju ovog svjedoka pročita, objasnivši da se radi o oštećenom svjedoku kojem su nanesene povrede.

“Mi se protivimo čitanju ovog iskaza, on nije predložen kao svjedok u optužnici”, kazala je Gadžina braniteljica Lejla Čović.

Uloženi dokazi Tužilaštva su se, između ostalog, odnosili i na spiskove stražara, među kojima su imena optuženih, na spisak zatvorenih lica, među kojima su imena svjedoka, te na spisak preminulih lica lišenih slobode. Među dokazima su i dokumenti koji govore o izvođenju na radove zatvorenih lica.

Senad Gadžo, Zaim Laličić i Suljo Hebib su optuženi za nezakonita zatvaranja, ubistva, mučenja, zlostavljanja i tjelesna sakaćenja zatvorenika u prostorijama zatvora u Hrasnici kod Sarajeva, Osnovnoj školi “Aleksa Šantić”, kao i u garažama između nebodera u ovom naselju u periodu od 1992. do 1994. godine. Oni su optuženi u svojstvu pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Nastavak suđenja je zakazan za 14. juli, kada je planirano čitanje iskaza preminulih svjedoka, čime će Tužilaštvo okončati svoj dokazni postupak.

Aida Trepanić