Suđenje

Gadžo i ostali: Novo suđenje ili oslobađajuća presuda

30. Novembra 2023.13:30
Državno tužilaštvo je u iznošenju žalbe na prvostepenu presudu kojom su Senad Gadžo, Zaim Laličić i Suljo Hebib oslobođeni optužbi za zločine nad civilima u Hrasnici kod Sarajeva počinjene 1992. i 1994. godine zatražilo od Apelacionog vijeća Suda BiH da ukine presudu i odredi novo suđenje, ili je preinači i optužene oglasi krivim, dok su Odbrane zatražile da se potvrdi oslobađajuća presuda.
Zaim Laličić s braniteljicom Sabinom Mehić. Foto: BIRN BiH

Žalbu na presudu iz maja ove godine Tužilaštvo je izjavilo zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

“Bitna povreda postoji jer je presuda proturječna sama sebi u razlozima presude”, kazala je tužiteljica Marijana Čobović.

Prvostepenom presudom Gadžo je oslobođen po 11 tačaka optužnice za učešće u premlaćivanju zatvorenika u školi “Aleksa Šantić”, garažama i podrumu nedovršene zgrade, od kojih je većina podlegla batinama.

On je s Laličićem oslobođen po pet tačaka za smrt jednog i nanošenje psihičke i fizičke boli šestorici zatočenika. Hebib je oslobođen po pet tačaka optužnice za učešće u premlaćivanju četvorice zarobljenika.

Prilikom izricanja prvostepene presude Sudsko vijeće zaključilo je da nije van razumne sumnje dokazano da su trojica bivših pripadnika Četvrte brigade Armije BiH, u svojstvu stražara, učestvovala u premlaćivanju i ubistvima srpskih civila zatvorenih na području Hrasnice.

Veliki broj od 21 tačke optužnice, kako je tada navela predsjedavajuća Sudskog vijeća Mediha Pašić, zasniva se na pročitanim iskazima svjedoka Mirka Vukovića, dok za neke tačke nije izveden nijedan dokaz ili je saslušan samo jedan svjedok.

Tužiteljica Čobović se na današnjem ročištu za iznošenje žalbi detaljno osvrnula na tačke iz prvostepene presude, kao i na iskaze svjedoka, ukazujući kako Prvostepeno vijeće u nekim tačkama nije spomenulo iskaze svjedoka koji su potkrijepljivali druge iskaze, odnosno da nije tačno da je o određenim okolnostima govorio samo jedan svjedok.

Također je ukazala i kako je Prvostepeno vijeće u jednom slučaju različito cijenilo dvije formalno identične izjave, kao i da je pogrešno zaključilo se ne može pokloniti vjera iskazima određenih svjedoka.

Ona je napomenula da se sva ubistva i druge radnje nisu dešavale u ćeliji, nego je modus operandi bio izvođenje i premlaćivanje van ćelija.

“Nema nijednog svjedoka ili pročitanog iskaza da ne svjedoči o brutalnosti Senada Gadže”, istakla je ona.

Odbrane optuženih su predložile da se žalba Tužilaštva odbije kao neosnovana i potvrdi oslobađajuća presuda za njihove branjenike.

Gadžina advokatica Lejla Čović također se osvrnula na žalbene navode po tačkama presude.

“Prije svega, smatram da je Prvostepeno vijeće detaljno obrazložilo svaki navod optužnice, a činjenica da se ne spominje svaki dokaz je sasvim uobičajena praksa”, kazala je ona, te pojasnila da činjenica što dokazi nisu navedeni ne znači da nisu cijenjeni.

Čović je navela da je, kada se pogleda optužnica, vidljivo je da je prepisana iz iskaza preminulog svjedoka Mirka Vukovića.

Ona je dodala kako je tačno da se presuda može zasnivati na iskazu jednog svjedoka, ali koji je saslušan u sudnici te unakrsno ispitan.

Također je kazala, prolazeći kroz tačke presude, kako navodi iz žalbe nisu tačni u velikoj mjeri, te da je Tužilaštvo izostavilo dijelove koji idu u korist optuženih.

Čović se osvrnula na navode o modusu operandi upitavši zar Gadžo, da je zaista takva situacija, ne bi bio osuđen makar za jednu tačku optužnice, te ukazala na svjedoke Odbrane koji su bili zatvoreni i sami se javili da svjedoče o tome kako im je optuženi pomagao.

Advokatica Sabina Mehić je, između ostalog, kazala da nijedan svjedok nije spomenuo njenog branjenika Laličića u vezi sa smrću Borka Stojanovića, kao i da u vezi s premlaćivanjem trojice zatvorenika “tokom postupka nismo čuli ništa osim jedne rečenice”.

Senad Dupovac, advokat optuženog Hebiba, kazao je da tokom postupka njegov branjenik i on nisu imali pitanja za svjedoke Tužilaštva iz razloga što Hebiba nisu ni spominjali, te da optužnica protiv njega nije trebala ni biti potvrđena.

“Jedina, po meni moguća, odluka je da potvrdite oslobađajuću presudu”, rekao je Dupovac.

Odluku po prijedlozima Apelaciono vijeće će donijeti u zakonskom roku.

Lamija Grebo