Vijest

Mešić protiv UIO-a BiH: Nakon prijave korupcije počinju štetne radnje

6. Jula 2022.16:30
U postupku koji se pred Državnim sudom vodi zbog tužbe za diskriminaciju od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH), tužitelj Emir Mešić je kazao kako do njegove prijave korupcije nisu pokretani disciplinski postupci protiv njega.


Emir Mešić. Foto: BIRN BiH

Mešić, zaštićeni prijavitelj korupcije, rekao je kako je u Upravi radio od 2009. godine na ugovoru o radu, nakon čega je 2014. postavljen na mjesto višeg stručnog saradnika u grupi za reviziju i kontrolu.

Na toj poziciji, kako je kazao, bio je do kraja 2018. godine, kada dobija rješenje o internom premještaju kojim gubi dodatak na plaću koji je imao na prethodnoj poziciji.

“Razlog premještaja nije bio adekvatno obrazložen. Tad sam već prijavio sumnju u korupciju”, rekao je Mešić navodeći kako je prijavu Tužilaštvu BiH uputio 15. decembra 2018., a rješenje je dobio 27. decembra te godine.

Kako je Mešić naveo, od njegovih kolega niko nije premješten na isti način, a kolegica koja je premještena putem naloga zadržala je dodatak od 20 posto koji grupa za reviziju i kontrolu ima.

On je kazao kako je početkom 2019. godine od Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije (APIK) dobio status zaštićenog prijavitelja korupcije, nakon čega počinju štetne radnje protiv njega.

Protiv njega su vođena tri disciplinska postupka, kako je rekao, od kojih je prvi, pokrenut zbog nabavke usluga čišćenja Graničnog prelaza Rača iz 2018., rezultirao prestankom radnog odnosa 23. marta 2022. godine.

“Drugi disciplinski postupak je pokrenut zbog javnog istupa. Javno sam prijavio korupciju novinaru BIRN-a BiH”, naveo je Mešić, dodavši kako je ovaj postupak završen degradacijom na niže radno mjesto.

Na upit punomoćnice Biljane Radulović da li je zbog njegovog javnog istupa bio tužen za klevetu, Mešić je odgovorio da nije te da je u vrijeme istupanja i dalje bio zaštićeni prijavitelj korupcije.

Treći postupak se vodio zbog “mog ulaska u operativni sistem i objave poreske kartice”, kazao je Mešić, pojasnivši kako je ovaj postupak obustavljen zbog prestanka radnog odnosa, a kako je njegovim pokretanjem bio suspendovan.

Mešić je naveo da je sastav disciplinske komisije u dva od tri vođena postupka bio isti.

Na pitanje predstavnice Pravobranilaštva BiH Nađe Hozić da li je za svaki postupak zaprimio rješenje o pokretanju, Mešić je odgovorio potvrdno.

On je rekao i kako na rješenje o internom premještaju nije pokrenuo postupak pred sudom.

Pravobraniteljica je primijetila kako tužitelj tokom postupka nije predložio nikoga od kolega da se izjasni o odnosu tužene i ovlaštenih lica UIO-a prema tužitelju.

“Tužitelj u tužbi nije iznio navod da se u odnosu na njega drugačije postupalo nego na drugu grupu zaposlenih, kao što je iznio na današnjem ročištu”, primijetila je Hozić.

Mešić je kazao kako kolege nije želio dovoditi u neugodnu situaciju, te je na pitanje o podršci kolega Eni Kljajić-Grgić, predstavnici umješača u postupak iz Transparency Internationala u BiH, odgovorio kako je podršku kolega imao tokom svih disciplinskih postupaka.

On je naveo kako do njegove prijave Državnom tužilaštu nije bilo disciplinskih postupaka protiv njega, te da se nije tražila naknada štete za izdate fakture iz prve disciplinske prijave protiv njega, niti je podnesena bilo kakva prijava.

Ulaganjem završnih riječi u spis, bez prezentovanja javnosti, glavno ročište je završeno, a presuda će biti donesena naknadno.

 

Nermina Kuloglija