Suđenje

Ujić Mile: Svjedok tvrdi da je optuženi rukovodio akcijom

14. Oktobra 2021.17:07
Na suđenju za zločine na području Rogatice, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je optuženi Mile Ujić vodio akciju s ciljem oslobađanja puta prema Sarajevu u okviru koje je došlo do zarobljavanja muškaraca u selu Kozadre.


Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Radivoje Sorak je kazao da je bio u Gučevskoj četi, čiji je komandant bio Dobro Cerović. On je rekao da je 2. avgusta došla naredba iz komande da se mora osloboditi put prema Sarajevu na kojem su bile barikade.

On je izjavio da ih je Ujić okupio u domu u Gučevu, a akcija je počela sutradan.

“Akciju je vodio Ujić… Ja sam sa svojim vodom bio do puta, a drugi vodovi prema Kozadrama i Dobrašini”, prisjetio se Sorak.

Napomenuo je da je za mjesto gdje su bile bošnjačke barikade i gdje su poginula dva srpska vojnika bila zadužena Sočićka četa. On je rekao da su Bošnjaci iz jedne kuće pružali otpor i da je na to mjesto ispaljena jedna do dvije granate.

“Čulo se preko veza da su se predali i akcija je zaustavljena”, kazao je svjedok, dodajući da je otišao do Kozadri da vidi šta se dešava.

Tamo je, kako je dodao, zatekao Ujića koji je razgovarao motorolom. On je rekao da je vidio svezane muškarce, a nešto dalje žene i djecu.

Ispričao je da mu se jedna od žena obratila s molbom da odvežu njeno dijete. Kazao je da je pitao Ujića i da mu je on odobrio da odveže dječaka.

Prema njegovim riječima, bilo je pet svezanih muškaraca, od kojih su trojica bila u maskirnim uniformama.

Sorak je rekao da je Ujić kazao Nenadu Peroviću i njegovom bratu Neđi Soraku da odvede žene i djecu u Dobrašinu.

“Bili su određeni ljudi koji će ove ljude povesti u Čavarine prema Sokocu”, naveo je svjedok.

On je rekao da se vratio do svog voda, a da su Ujić, svezani muškarci, kao i žene ostali. Dodao je da je nakon desetak dana čuo da su muškarci pobijeni.

Ujić je optužen da je 2. avgusta 1992. godine komandovao grupom od 50 pripadnika Gučevske čete u napadu na rogatičko selo Kozadre, a na teret su mu stavljena ubistva, ranjavanja, prisilno preseljenje, zatvaranja i druga djela nad licima bošnjačke nacionalnosti.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, Sorak je potvrdio da se iz Gučeva nije moglo ići magistralnim putem prema Sarajevu zbog barikada, kao ni u Rogaticu. On je naveo da su išli izvlačiti poginule vojnike i da je jedan bio zaklan.

Svjedok je rekao da je tokom akcije vidio komandira čete Cerovića a branilac Dejan Bogdanović je kazao da je u istrazi tvrdio suprotno. Branilac je svjedoka pitao i zbog čega je, suprotno današnjem svjedočenju, u istrazi navodio da Ujića nije vidio to jutro kad su krenuli u akciju, da nije lično čuo da optuženi izdaje naredbu o odvođenju, kao i da prema Kozadrama nije išao sam.

Sorak je na ova pitanja odgovorio da ne zna da se tako navodi u zapisniku i da nema objašnjenja za razlike.

Svjedok je kao “sto posto netačnu” odbacio tvrdnju Bogdanovića da je on osoba koja je vezala dječaka oborivši ga na stomak.

Na ročištu je rečeno da je odbačen raniji zahtjev Odbrane za izuzeće tužioca Dževada Muratbegovića. Bogdanović je u spis uložio naredbu Tužilaštva u kojoj je svjedok Sorak označen kao osumnjičeni. Tužilac Muratbegović je kazao da je omaškom došlo do greške u tom aktu i da Sorak nije bio osumnjičen u ovom predmetu.

Nastavak suđenja je 28. oktobra.

Marija Taušan