Suđenje

Ujić: Tužilaštvo traži kaznu za zločine u Rogatici

14. Marta 2024.12:21
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da Mile Ujić bude osuđen za zločine počinjene na području Rogatice u avgustu 1992. godine.

Mile Ujić (desno) ispred zgrade Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je u završnoj riječi ocijenilo da je dokazalo da je optuženi 2. avgusta komandovao Gučevskom četom u okviru napada u kojem je u selu Kozadre ubijeno sedam muškaraca, ranjeno 20-ak civila, a žene i djeca nezakonito zatočeni, te potom prisilno preseljeni.

“Na osnovu izjava svjedoka, nesporno je da je Ujić Mile 2. avgusta 1992. bio u selima Gučevo, Kozadre i Dobrašina”, rekao je tužilac Dževad Muratbegović.

On je ukazao na izjave svjedoka da su Ujića vidjeli u uniformi i s motorolom kojom je komunicirao, te da je odredio pravac kretanja pripadnika Gučevske čete.

“Van razumne sumnje se može zaključiti da je komandovao pripadnicima Gučevske čete”, kazao je tužilac, dodajući da su komandiri Ujiću poslije podnijeli usmeni izvještaj.

Tužilac je kazao da je u koordiniranim aktivnostima nakon granatiranja uslijedio pješadijski napad, a da su civili izvedeni iz kuća Kozadrama, u koje su se bili sakrili, te su muškarcima svezane ruke.

Muratbegović je podsjetio na svjedočenja da je Ujić dozvolio da se odvežu ruke jednom od maloljetnih muškaraca, kao i da je odobrio da se žene i djeca odmaknu od zapaljene kuće. On je kazao da je ubistva svezanih muškaraca izvršila Gučevska četa.

“Ne postoji mogućnost da Ujić Mile nije znao za ubistva jer se ona nisu mogla odigrati bez njegovog znanja”, istakao je Muratbegović.

On je podsjetio i na paljenje bošnjačkih kuća u Dobrašini i Kozadrama, te odvođenje žena i djece.

Tužilac je naveo da je Ujić od druge polovine juna bio načelnik Štaba i zamjenik komandanta Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske.

On se osvrnuo i na dokaze Odbrane o postavljenju Ujića na civilnu poziciju u Ministarstvu odbrane. Zaključak vještaka – da kao civil nije mogao komandovati vojnom jedinicom – nazvao je nelogičnim i paušalnim, s obzirom na izvedene dokaze.

“Naš zaključak je da je on obavljao više funkcija na području Rogatice”, kazao je Muratbegović.

On je kazao da se, uz porodičnost, stariju životnu dob i raniju neosuđivanost, u olakšavajuće okolnosti može uzeti i davanje odobrenja da se maloljetniku odvežu ruke, čime je spašen smrti.  Smatra da su otežavajuće okolnosti broj ubijenih, ranjenih i zatočenih.

Prema njegovim riječima, optuženi je bio svjestan širokog i sistematskog napada na bošnjačko stanovništvo. Naveo je da je Ujić, kao saizvršilac, počinio zločin protiv čovječnosti.

Završna riječ Odbrane zakazana je za 28. mart.

Marija Taušan