Suđenje

Ujić: Krajem aprila izricanje presude za zločin u Rogatici

28. Marta 2024.15:58
Nakon što je Odbrana Mileta Ujića u završnoj riječi zatražila da on bude oslobođen optužbe za zločine u Rogatici, izricanje presude je najavljeno za kraj aprila.
Mile Ujić (desno) ispred zgrade Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Branilac Dejan Bogdanović je podsjetio da je Ujić bio optužen za zločin protiv čovječnosti počinjen u okviru širokog i sistematičnog napada, a nakon toga za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

“Da li je optužen za komandnu, da li za individualnu odgovornost? Kako je vrijeme proticalo, Tužilaštvo je svoje svjedoke upravljalo da mu se sudi za komandnu odgovornost“, rekao je Bogdanović i podsjetio da je u dva navrata tražio izuzeće tužioca Dževada Muratbegovića.

Bogdanović je naveo da ne postoji nijedan materijalni dokaz da je Ujić bio zamjenik komandanta Rogatičke brigade.

“Tužilaštvo nije izvelo nijedan materijalni dokaz iz kojeg bi se mogle izvući indicije kada je ubijeno sedam muškaraca, gdje su ubijeni, ko ih je ubio. Jedine okolnosti koje je Tužilaštvo dokazivalo jeste njihova ekshumacija 1998. godine“, rekao je Bogdanović.

On je naveo da je Tužilaštvo donijelo dvije naredbe o nesprovođenju istrage protiv Dobre Cerovića i Radivoja Sorka, ali ih nikada nije dostavilo Sudskom vijeću i Odbrani. Objasnio je da je Sorak bio komandir prvog voda, a Cerović komandir čete, te da su rekli da su učestvovali u napadu na Kozadre. Ime Ujića, prema riječima branioca, izdvojeno je 2016. godine iz istrage koja se vodila i protiv Sorka i Cerovića, a optužnica je podignuta 2019. godine, nakon koje su njih dvojica postali ključni svjedoci Tužilaštva.

Bogdanović je rekao da je Ujić bio angažovan u odsjeku Ministarstva odbrane, te kao civil nije ni mogao komandovati vojnim formacijama.

“Nijednim dokumentom Tužilaštvo nije dokazalo da je Ujić bio načelnik štaba, to jeste de facto zamjenik komandanta brigade, te da je na osnovu toga znao šta se dešavalo u Rogatici. Iz tužilačkih dokaza koji su zakoniti, relevantni i autentični, ne proizilazi da je Ujić de facto bio komandir Gučevske čete. Ne postoje subjektivni i objektivni dokazi da je započet pješadijski i artiljerijski napad na Kozadre“, rekao je Bogdanović u obraćanju Sudskom vijeću.

Ujić je optužen da je 2. augusta 1992. godine komandovao grupom od 50 pripadnika Gučevske čete u napadu na selo Kozadre. Na teret su mu stavljena ubistva, ranjavanja, prisilno preseljenje, zatvaranja i druga djela nad licima bošnjačke nacionalnosti.

Presuda će biti izrečena 25. aprila.

Jasmin Begić