Suđenje

Džananović i ostali: Sudskom vijeću dovoljno elemenata za presuđivanje

22. Decembra 2020.16:19
Iznoseći završnu riječ, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je navelo da Sudsko vijeće ima dovoljno elemenata za presuđivanje Senada Džananovića zvanog Glavoguz i Edina Gadže zvanog Kimun za zločine protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti počinjene u sarajevskom naselju Alipašino Polje tokom 1992. godine.

Senad Džananović i Edin Gadžo. Foto: Sud BiH

Tužilac Vladimir Simović je, iznoseći završnu riječ, naveo da smatra da je dokazano krivično djelo koje se optuženima stavlja na teret – zatvaranje, nečovječna postupanja i ubistva srpskih civila – kao i da su dokazani opći elementi kao što je postojanje oružanog sukoba i kršenje Međunarodnog humanitarnog prava.

Kako je rekao, oštećena licu su, bez izuzetka, bili civili, a optuženi Senad Džananović i Edin Gadžo su poduzimali krivične radnje protiv civila kao pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) “Stela” i specijalnih jedinica Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Simović je podsjetio na uložene materijalne dokaze u kojima se nalazi spisak lica srpske nacionalnosti koja su uhapšena i dovedena u TO “Stela”, kao i dokumentaciju u kojima se spominju optuženi kao osobe koje su učestvovale u ubistvima zatvorenika u TO-u “Stela”.

Osvrnuo se i na dokumente Vojnog tužilaštva u Sarajevu u kojima su kao počinioci krivičnih djela navedeni optuženi Džananović i Gadžo. Centar službi bezbjednosti (CSB) Sarajevo je, prema riječima tužioca, registrovao da je Džananović izvršilac i saizvršilac sedam, odnosno tri ubistva.

“Nesporno je iz svih dokaza, izjava svjedoka i konteksta, da je Džananović bio lice koje je uživalo autoritet u zatvoru. Mislim da Vijeću neće biti sporan identitet, ne samo u slučajevima silovanja već i u drugim slučajevima. Njegova odgovornost kao upravnika – ne samo da je on silovao već je omogućavao i drugim osobama da to isto rade”, izjavio je tužilac Simović.

Dokazi koje je tokom sudskog postupka Tužilaštvo BiH uložilo u spis, a koje je danas tužilac spomenuo jesu i oni koji govore da je optuženi Gadžo bio vozač i čuvar u objektima gdje su bili zatvoreni civili na Alipašinom Polju.

Simović smatra da Sudsko vijeće ima dovoljno elemenata za presuđivanje, te da će obojica optuženih “dobro proći s pravnom kvalifikacijom ‘zločin protiv civilnog stanovništva’ nego sa ‘zločinom protiv čovječnosti’”.

Što se tiče visine krivične sankcije, tužilac je to ostavio Vijeću na ocjenu.

Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 12. jula 2017. godine.

Iznošenje završnih riječi Odbrana će biti naknadno zakazano.

 

Emina Dizdarević