Suđenje

Pantić i ostali: Zajedno na terenu na Žutici

10. Decembra 2020.13:46
Na suđenju za zločin počinjen u selu Zaklopača, svjedok Odbrane prisjetio se terena na kojem je bio sa optuženim Radomirom Pantićem i Milomirom Miloševićem, kao i drugim policajcima iz Milića.


Radomir Pantić. Foto: BIRN BiH

Zoran Durmić je rekao da je bio u rezervnom sastavu policije u Milićima, gdje su Pantić i Milošević bili aktivni policajci. Kazao je da su 16. maja 1992. upućeni na teren na području Žutice.

Kako je izjavio, na tom području su krajem marta Pantić i još neki zaustavljeni i razoružani, a oko 1. maja postavljena je barikada i zaustavljena su vozila, uključujući kamione koji su prevozili rudu.

Durmić je ispričao da je vojna jedinica otišla sa zadatkom da deblokira put, a da je 15 do 20 pripadnika policije 16. maja krenulo kako bi obezbijedili područje.

On je posvjedočio da im se na polasku obratio načelnik Radomir Bjelanović, koji je rekao da će im tog dana Pantić biti pretpostavljeni na terenu.

Svjedok je kazao da su od kontrolnog punkta u Derventi krenuli pješke prema Žutici. Na odredištu se, kako je dodao, čula pucnjava i dobili su informacije o pogibiji vojnika, kao i da su neki u okruženju.

On je naveo da su dobili naređenje da se vrate i da su na punktu u Derventi tražili prevoz za povratak u Miliće. Kako je napomenuo, u Derventi su ostali Pantić i još neki, jer su čekali informaciju o vojnicima u okruženju.

Durmić je rekao da su se tog istog dana dogodila ubistva u selu Zaklopača.

“Taj događaj u Zaklopači je šokirao sve u Milićima, od političkih struktura, policije… Otkud to da se desi?”, kazao je svjedok.

On je dodao da je načelnik Bjelanović podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca, i da je, koliko mu je poznato, prijava podnesena Vojnom tužilaštvu u Bijeljini.

Pantić i Milošević su optuženi s Brankom Jolovićem, Nenadom Vukotićem i Nikolom Lošićem za učešće u ubistvima najmanje 57 bošnjačkih civila u Zaklopači 16. maja 1992. godine.

Prema optužnici, Pantić je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti u Milićima, Milošević policajac, a ostala trojica pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS).

Na pitanje tužiteljice Dike Omerović, svjedok je rekao da ih Pantić nije postrojio pred polazak na Žuticu, nego da su se oni okupili i da im se obratio Bjelanović.

Durmić je govorio i o organizaciji i poslovima policije, koja je prvobitno bila Stanično odjeljenje, a poslije transformisana u Stanicu javne bezbjednosti (SJB) Milići. On je kazao da su aktivni policajci bili vođe sektora, a da je načelnik Bjelanović bio u Vlasenici i da je povremeno dolazio.

On je rekao da su obavljali poslove patroliranja, pratnje, kao i obezbjeđenje vitalnih objekata.

Svjedok se prisjetio i incidenata od 5. i 6. aprila na području Zvornika, koji su uključivali otimanje vozila, kao i razoružavanje i zarobljavanje njega i Pantića.

Branilac Radivoje Lazarević svjedoka je ispitivao i o većem broju lica. Durmić je kazao da Blagoje Vojvodić nikada nije bio u policiji. Za Radeta Bogičevića je naveo da je radio u Njemačkoj i da je bio sklon ekscesima, a da je protiv Duška Vagurića bilo podneseno više prijava.

Nastavak suđenja je 24. decembra.

Marija Taušan