Lice: Lošić Nikola

SUD-BIH-2-e1611570314677-1280x721.jpg

15. Novembra 2023.
Pravni punomoćnik Nikole Lošića je u završnoj riječi kazao da je Lošić, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu nakon što je pravosnažno oslobođen krivnje za zločin u selu Zaklopača, trpio duševne bolove zbog mjera koje su mu bile izrečene, dok je Državno pravobranilaštvo predložilo odbijanje tužbenog zahtjeva.