Vijest

Podignuta optužnica protiv Zorana Malinića zbog pomaganja u genocidu

9. Oktobra 2020.12:13
Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Zorana Malinića, bivšeg komandanta bataljona Vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS), koja ga tereti za pomaganje u srebreničkom genocidu.

This post is also available in: English

Sud i Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Prema saopćenju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Malinić je optužen da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada VRS-a i policije na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti u Zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici u julu 1995. godine, svjesno pružio pomoć učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata u namjeri počinjenja i izvršenja genocida.

Te prilike, kako se navodi, djelimično je istrijebljena skupina bošnjačkog naroda, pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo izmješteno iz srebreničke enklave, a muškarci i dječaci ubijeni.

“U optužnici se navodi da je optuženi planirao, nadzirao i koordinirao aktivnosti pripadnika Vojne policije na području Nove Kasabe i okoline, koji su nakon pada Zaštićene zone Srebrenica vršili zasjede, presretanja, zarobljavanja i ubijanja civila bošnjačke nacionalnosti”, saopćeno je iz Tužilaštva.

Pripadnici Vojne policije su, prema optužnici, po naredbi i uz odobrenje Malinića, ubili skupinu od 12 zarobljenih civila, među kojima je bilo žena i ranjenih.

Optužnica protiv Malinića se, prema saopćenju, odnosi i na zarobljavanje i zlostavljanje skupine od najmanje 20 zarobljenika u školi u Novoj Kasabi, kao i zarobljavanje više stotina civila, koji su držani u nečovječnim uslovima na stadionu u istom mjestu.

Oni su, navodi se, predvečer istog dana transportovani u pravcu Kravice i Bratunca, držani u objektima za zatočenje, te nakon toga strijeljani i ubijeni na različitim lokacijama gdje su vršene egzekucije žrtava ubijenih u genocidu u Srebrenici.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je ranije pisala o jedinicama koje su učestvovale u odvajanju muškaraca od žena i djece, hvatanju, čuvanju i sprovođenju zarobljenika na mjesta egzekucija, a čiji komandanti, među kojima je i Malinić, nikada nisu odgovarali za učešće u genocidu.

Vojni vještak Richard Butler je u nalazu pred Haškim tribunalom spomenuo da je Malinić komandovao bataljonom Vojne policije 65. zaštitnog puka pri Glavnom štabu VRS-a smještenim u Novoj Kasabi.

“Ova jedinica učestvovala je u okupljanju i zatvaranju muslimanskih zarobljenika u blizini Nove Kasabe”, navodi se u nalazu, kao i da su zarobljeni transportovani nazad u zonu Bratunačke brigade, odakle su prebačeni u zonu Zvorničke brigade.

Malinić je ranije svjedočio pred Haškim tribunalom u predmetima koji su se odnosili na genocid u Srebrenici.

On se, prema Tužilaštvu, nalazi na području Srbije, a navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 130 svjedoka, prilaganjem izjava šest svjedoka koji su u međuvremenu preminuli, kao i prilaganjem 285 materijalnih dokaza, među kojima su dokazi dobijeni od Haškog tužilaštva.

Tužilaštvo planira uložiti izjave 28 svjedoka date u svjedočenjima pred Haškim tribunalom, uz saslušanje dva vještaka, sudsko-medicinske i vojne struke.

U Sudu BiH u toku je postupak protiv bivšeg komandanta 65. zaštitnog puka Milomira Savčića za pomaganje u genocidu.

Optužnica protiv Malinića proslijeđena je na potvrđivanje Sudu BiH.

Lamija Grebo


This post is also available in: English