Vijest

Diskusija o pravima žrtava na reparacije i pravdu: “Sad si ti žrtva, a ja pobjednik”

7. Oktobra 2020.13:53
Žrtve proteklog rata više od dvije decenije nailaze na probleme koji ih sputavaju u ostvarivanju prava, te dok su brojni počinitelji i dalje na slobodi, one se nose s teškim psihičkim posljedicama, zbog čega ih treba ohrabriti i pomoći u borbi za traženje pravde i naknade, zaključeno je tokom diskusije “Ratni zločini – Pravo na pravdu i reparacije u krivičnim postupcima”, koju je organizovao TRIAL International u saradnji sa Udruženjem žrtava rata “Foča 1992-1995”.


Učesnice diskusije. Foto: TRIAL International

Semka Agić, članica Udruženja “Naš glas”, kazala je tokom diskusije da danas otvoreno govori o svom iskustvu traženja pravde, nadajući se da će upravo njena priča ohrabriti druge i brojne preživjele žrtve ratnih zločina.

“Pravdu sam pokušala ostvariti tokom čitavog rata i po završetku rata. To je dugo trajalo, ali ja sam bila uporna, a i TRIAL sa mnom, pa smo im stalno visili za vratom. Kada je proglašen ratnim zločincem, sav sam svoj teret žrtve prebacila na njega: Sad si ti žrtva, a sad sam ja pobjednik”, ispričala je Agić.

Cilj diskusije bio je da preživjelima približi njihova prava i dostupna sredstva da ih ostvare, a obuhvata četiri aspekta traženja pravde za preživjele – ulogu udruženja žrtava, pravnu podršku u traženju pravde i pravične naknade štete u okviru krivičnih postupaka, psihološku podršku i prikaz ličnog iskustva u traženju pravde za počinjene ratne zločine.

Berina Žutić-Razić, pravna savjetnica organizacije TRIAL International – Ured u BiH, smatra da je važno preživjele žrtve ratnih zločina upoznati s pravima u krivičnom postupku, kako bi se njihova uloga unaprijedila i kako bi aktivno učestvovali u njemu, da ne bi bili u ulozi pasivnog posmatrača ili dokaznog sredstva, što je, smatra ona, često slučaj.

“Upoznavanje s pravima, njihovo korištenje i stalno insistiranje na njima kroz proces može unaprijediti ulogu i položaj preživjelih. Određena prava su i namijenjena da ih zaštite ali i osnaže – pravo da budu informisani o statusu njihovih predmeta, prava u pogledu zaštite identiteta, te prava u pogledu ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva i pristupa besplatnoj pravnoj pomoći”, rekla je Žutić-Razić.

“Više od dvije decenije nakon rata, brojni su problemi koji sputavaju preživjele u njihovoj borbi da ostvare svoja prava. Mnogi od njih se nose sa ozbiljnim psihološkim posljedicama zbog nezaliječene traume. Pristup pravdi je i dalje ograničen, uključujući i činjenicu da mnogi počinitelji odgovorni za zločine nad njima i njihovim porodicama još uvijek nisu procesuirani”, navodi se u saopćenju TRIAL-a.

Midheta Kaloper-Oruli, sekretar Udruženja žrtava rata “Foča 1992-1995”, kazala je da su diskusije na ovu temu od velikog značaja za žrtve rata, a posebno osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu.

“Ovakav susret daje preživjelim dodatnu motivaciju da se bore za pravdu, ma koliko put bio težak i trnovit. Moramo, i nakon ovoliko godina poslije rata, na svaki način ohrabriti naše sugrađanke da hrabro i dostojanstveno smognu snage i progovore o svemu što se dešavalo tokom devedesetih”, rekla je Kaloper-Oruli.

 

Azra Husarić