Azra Husarić

Untitled-design-1280x720.png

11. Januara 2022.
Evropski revizorski sud objavio je godišnji izvještaj za zemlje Zapadnog Balkana u kojem se navodi kako, uprkos finansijskim sredstvima Evropske unije (EU), Bosna i Hercegovina nije postigla napredak u području vladavine prava zbog manjka političke volje, dok je ometanje pravosudnih reformi, kako djelovanjem političara tako i unutar pravosuđa, i dalje rašireno.

h_50630284-1-1-1280x725.jpg

30. Decembra 2021.
Više hiljada žena u Srbiji i Bosni i Hercegovini je u posljednjim sedmicama na internetu podijelilo svoja iskustva i strahove zbog kojih nisu prijavile zlostavljanja ali njihov poziv još uvijek ne primjećuju institucije. Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN BiH) analizira šta su domaće institucije uradile u istragama nakon posljednje slične kampanje i kako prekinuti kulturu nekažnjivosti.

cover-korekcija-1-1280x721.jpg

3. Decembra 2021.
U Sarajevu je u protekla tri mjeseca najmanje dva puta organizirano dijeljenje letaka koji – šireći lažne narative o vakcinisanju i pandemiji – promoviraju platformu poznatu po širenju krajnje desničarskih i ponekada direktno neonacističkih ideja, otkriva Balkanska istraživačka mreža (BIRN). Istovremeno, na protestima širom regiona protiv mjera povezanih s pandemijom pojavljuju se pojedinci i grupe sa krajnje desničarskim simbolima.