Suđenje

Merkez: Preslušana dva iskaza na obnovljenom suđenju

19. Juna 2020.15:17
Pred Apelacionim vijećem Suda BiH obnovljeno je suđenje Ibri Merkezu nakon što je ukinuta prvostepena presuda kojom je osuđen na dvije godine zatvora za zločine u Goraždu.

Apelaciono vijeće odlučilo je da na obnovljenom suđenju budu preslušani iskazi dva svjedoka Tužilaštva BiH, kao i vještaka policijske struke. Tužilaštvo je tražilo da se reprodukuju iskazi 16 svjedoka, dok je Odbrana predložila da se prihvate svi dokazi iz prvostepenog postupka, bez preslušavanja snimaka u sudnici.

Na ročištu su preslušani iskazi Šefika Hodžića, koji je svjedočio 30. marta 2017. i Mustafe Nevesinjca, koji je svjedočio 18. maja 2017. godine.

Riječ je o goraždanskim policajcima koji su svjedočili o dešavanjima u policiji na početku rata u Goraždu 4. maja i kasnijem sprovođenju naredbe za, kako su navodili, izmještanje odnosno dislociranje srpskog stanovništva.

Merkez je u oktobru prošle godine proglašen krivim da je kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB), nezakonito zatvarao i nečovječno postupao prema srpskim civilima u periodu od sredine jula do 4. avgusta 1992. godine.

On je oslobođen dijela optužbe, dok su druga dvojica optuženih Predrag Bogunić i Ešef Hurić oslobođeni.

Žalbe na ovu presudu iznesene su 25. maja, a Merkezov branilac Senad Bilić ranije je potvrdio da je presuda ukinuta u odnosu na njegovog branjenika. Iz Suda BiH još nije zvanično saopštena odluka Apelacionog vijeća o žalbama na presudu.

Nastavak obnovljenog suđenja Merkezu zakazan je za 14. juli, kada će biti preslušan iskaz vještaka, te iznesene završne riječi.

Marija Taušan