Članak

Ramić Ćamil i ostali: Izbijeni zubi

13. Januara 2020.11:59
Svjedok Tužilaštva BiH govorio je o fizičkom zlostavljanju zarobljenika i lošim uslovima tokom zatočenja na području Višegrada i Goražda.

Đorđe Ćupović ispričao je kako je sa drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) zarobljen na liniji na području Rudog i kako su odvedeni u selo Kaoštice (opština Višegrad). Naveo je da su na putu do sela bili primorani da pronađu mine u jednom tunelu i da su tom prilikom dva zarobljenika ranjena.

Svjedok je rekao da je njih pet do šest bilo zatvoreno u kući u Kaošticama i da su dolazila neka lica, koja su ih tukla. Ćupović je kazao da su tu njemu izbijena dva zuba.

Iz Kaoštica su prebačeni u objekat ZOIL-a (Zavod za osiguranje imovine i lica) u Goraždu, gdje su, kako je naveo Ćupović, vođeni na ispitivanje. Rekao je da njega niko nije tukao, ali da su ostali dobijali batine.

On je kazao da nije vidio kako druge tuku, ali da se vidjelo na njima kad se vrate sa ispitivanja, a i pričali su o tome među sobom. Kako je rekao, Miši Ćupoviću su poslije ispitivanja bili izbijeni zubi i bio je krvav.

Svjedok je posvjedočio da im je prije dolaska Crvenog krsta omogućeno da se malo operu, a da se prije toga nisu kupali šest mjeseci. Ćupović je kazao da je prilikom dolaska Crvenog krsta imao 36 kilograma.

Dodao je da ih poslije posjete Crvenog krsta više nisu vodili na ispitivanje, ni tukli. Svjedok je rekao da se datuma, pa ni godina ne sjeća dobro. Naveo je da je zarobljen 22. januara, a da je Crveni krst dolazio 6. maja, kao i da je u zarobljeništvu bio oko 19 mjeseci.

Kazao je da se od ljudi u ZOIL-u sjeća izvjesnog Edina i Himze, koga je smatrao glavnim i koji je bio zadužen za razmjenu. On je rekao da ne zna prezime Himze i da ne zna da li je Selimović, kao što je naveo u iskazu iz istrage.

Tužilašvo BiH tereti Ćamila Ramića, Mehmedaliju Topalovića, Himzu Selimovića i Ramiza Mićivodu za zločine nad ratnim zarobljenicima – pripadnicima VRS-a – počinjene u periodu od 1992. do 1994. godine, a Mehmeda Dobraču za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene u periodu između februara i oktobra 1995. na području Rogatice i Goražda.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici Armije BiH, uglavnom na pozicijama u bezbjednosnom sektoru.

Nastavak suđenja je 20. januara.

Marija Taušan