Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Zarobljenici adekvatno tretirani u bolnici

22. Aprila 2024.13:30
Vještak medicinske struke je, iznoseći nalaz i mišljenje, konstatovao da su za vrijeme boravka u bolnici u Goraždu ratni zarobljenici imali adekvatnu medicinsku zaštitu.
Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Goran Stanojkovski, vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je po naredbi Suda uradio dopunu vještačenja, kazao je da su trojica zarobljenika primljena u ratnu bolnicu Istočnobosanske operativne grupe u Goraždu, te da su nakon pregleda i ukazane medicinske pomoći pušteni na kućno liječenje, sa zakazanim kontrolama.

Vještak je rekao da je Branko Arsić 22. januara 1993. primljen u bolnicu nakon što je nagazio na minu te da je otpušten treći dan, uz previjanje. Za Vladimira Stjepovića je u nalazu navedeno da je ranjen od mitraljeskih metaka te gelera tenkovske granate, da je u bolnicu primljen 31. januara 1993., gdje su mu rane hirurški tretirane, kao i da je nakon mjesec bolničkog, pušten na kućno liječenje.

Za Ljubinka Arsića je navedeno da je ranjen od gelera granate, te da je u bolnicu primljen 22. januara 1993. godine, gdje mu je stavljen gips i pušten je na kućno liječenje.

“Za vrijeme boravka u bolnici svi su dobili adekvatnu medicinsku zaštitu“, rekao je vještak odgovarajući na pitanje Minke Kreho, predsjedavajuće Sudskog vijeća.

Tužiteljica Marijana Čobović je pitala Stanojkovskog da li je njihovo liječenje u bolnici završeno, te da li su oni nakon otpusta bili na kućnom liječenju, a vještak je odgovorio da mu to nije poznato jer je imao na raspolaganju samo medicinsku dokumentaciju, odnosno otpusne liste. Rekao je da mu nije poznato da li su kasnije išli na kontrole koje su bile propisane.

Za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada sudi se Ćamilu Ramiću, Himzi Selimoviću i Ramizu Mićivodi. S njima je optužen i Mehmedu Dobrača, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni 1995. godine na području Rogatice i Goražda.

Iz Odbrane Ćamila Ramića su naveli da se u dokumentaciji Ljubinka Arsića nalazi temperaturna lista od 31. januara 1993. godine, te su pitali vještaka da li se na osnovu toga može zaključiti da je bio na kontroli, na šta je vještak odgovorio da ne zna gdje mu je temperatura izmjerena.

Selimovićev branilac Slaviša Prodanović je prezentirao vještaku protokol o prijemu pacijenata u goraždansku bolnicu, te upitao da li se njihov upis i prijem razlikuje od drugih pacijenata, a Stanojkovski je odgovorio da ne zna kako su primljeni.

U nastavku unakrsnog ispitivanja vještak je rekao da mu nije poznato koliko je bolnica u Goraždu imala doktora za vrijeme rata u odnosu na broj stanovnika, koje su bile njihove specijalizacije, te da li je bilo dovoljno lijekova.

Sve Odbrane su uložile prigovor relevantnosti na nalaz i mišljenje ovog vještaka.

Suđenje se nastavlja 13. maja.

Jasmin Begić