Članak

Šaran i ostali: Zatraženo ukidanje oslobađajuće presude

5. Novembra 2019.13:35
Iznoseći žalbe na prvostepenu presudu bivšim policajcima Jadranku Šaranu, Samiru Šabiću i Zijadu Kadiću, Tužilaštvo BiH je zatražilo ukidanje oslobađajuće presude i ponovno suđenje, dok su Odbrane predložile da se žalba odbije i potvrdi oslobađajuća presuda.

This post is also available in: English (English)

U maju ove godine Sud BiH je Šarana, Šabića i Kadića oslobodio optužbi za ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, kao i za neopravdano odgađanje povratka zarobljenika.

Oni su oslobođeni krivice za zatvaranje civilnog stanovništva, ubistvo i nečovječno postupanje u periodu od septembra 1995. do jula 1996. godine u nekoliko objekata u Bosanskoj Krupi. Prema optužnici, Šaran je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bosanskoj Krupi, Šabić komandir Policijskog odjeljenja u Jasenici, a Kadić policajac.

Tužiteljica Ozrenka Nešković je kazala da ostaje kod pisane žalbe smatrajući da je svaki razlog žalbenih navoda obrazložen, jasan i argumentovan.

“Tužilaštvo u cijelosti ostaje kod žalbenih osnova. Predlažem da drugostepeno vijeće žalbu uvaži, ukine prvostepenu presudu i odredi novi pretres”, rekla je Nešković.

Odbrane optuženih su u odgovoru na žalbe predložile da se ona odbije i potvrdi oslobađajuća presuda.

“Nećemo precizno obrazlagati pismeni odgovor na žalbu. Dali smo detaljan odgovor, na svaki navod žalbe smo dali odgovor i svoje viđenje. Smatramo da smo se u odgovoru precizno pozvali na činjenice, materijalne dokaze i iskaze svjedoka”, kazao je Šaranov branilac Rusmir Karkin.

Advokat Hamdija Veladžić, koji brani Šabića, rekao je da se u odgovoru na žalbu pozvao na izvedene dokaze ukazujući na potpunu neosnovanost žalbe, te predložio da se prvostepena presuda potvrdi.

Zlatan Nanić, branilac trećeoptuženog Kadića, istakao je da je prvostepeno vijeće zakonito i pravilno donijelo presudu, napomenuvši da najveći broj svjedoka Optužbe nije spominjao njegovog branjenika.

“Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je moj branjenik počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Predlažem da se žalba odbije i potvrdi prvostepena presuda”, dodao je Nanić.

Odluku o žalbama Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

Emina Dizdarević


This post is also available in: English (English)