Članak

Suđenje za zločine u Goraždu i Višegradu počinje 22. aprila

25. Marta 2019.11:43
Suđenje Ćamilu Ramiću, Mehmedaliji Topaloviću, Himzi Selimoviću, Ramizu Mićivodi i Mustafi Stovragu za zločine protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti počinjene na području Goražda i Višegrada počet će 22. aprila. Na statusnoj konferenciji održanoj pred početak suđenja, Tužilaštvo BiH najavilo je saslušanje 97 svjedoka.

Tužiteljica Marijana Čobović kazala je da će joj za saslušanje svjedoka i vještaka biti potrebna 103 sata, te da je za ulaganje materijalnih dokaza potrebno jedno ročište.

Tužilaštvo BiH tereti Ramića, Topalovića, Selimovića, Mićivodu i Stovraga za zločine nad oko 20 žrtava srpske nacionalnosti – zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) – počinjene u improviziranom vojnom zatvoru u Kaošticama, kao i objektima za zatočenje u Goraždu.

U optužnici stoji da su optuženi odobrili i omogućili gotovo svakodnevno mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti te da su lično učestvovali u mučenjima i zlostavljanjima.

“Od posljedica zlostavljanja i zatočenja su podlegla dvojica zarobljenika, a tijelo jednog od njih je bačeno u rijeku Drinu i do danas nije pronađeno”, stoji u optužnici.

Ramić, Topalović, Selimović, Mićivoda i Stovrag su optuženi da su počinili ove zločine u svojstvu komandanata i pripadnika Teritorijalne odbrane (TO), Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Ramićeva advokatica Vasvija Vidović rekla je da su Odbrane dobile dokaze, te da je iz tabele dokaza koja im je dostavljena vidljivo da je predložen određeni broj svjedoka na iste okolnosti.

“Takav slučaj je, naprimjer, sa svjedocima predloženim za saslušanje na okolnosti uslova u zatvoru”, pojasnila je ona.

Predsjedavajuća sutkinja Minka Kreho kazala je da nakon saslušanja desetak svjedoka na okolnosti mjesta zatočenja, Tužilaštvo svjedoke više ne ispituje na te okolnosti, već na okolnosti koje se tiču tog svjedoka.

“Odbrane se između sebe trebaju dogovoriti koja Odbrana će ispitivati kojeg svjedoka zbog efikasnosti i ekonomičnosti postupka”, rekla je Kreho.

Topalovićeva braniteljica Mirna Delalić upoznala je Sudsko vijeće s lošim zdravstvenim stanjem njenog klijenta.

Suđenje optuženima počet će 22. aprila čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi.

Albina Sorguč