Članak

Milion maraka godišnje za žrtve ratne torture u RS-u

21. Juna 2018.16:13
Narodni poslanici usvojili su Zakon o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske, koji na godišnjem nivou predviđa milion maraka za mjesečne naknade osobama koje su pretrpjele seksualno nasilje u proteklom ratu.

Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Rajilić poručila je da je današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) bila istorijska za ovo udruženje. Ona je rekla da je “prvi put nakon 23 godine ispravljena nepravda prema žrtvama ratne torture”.

“Riječ je o tolerantnom zakonu koji omogućava ženama žrtvama torture da ostvare svoja prava”, poručuje Živković-Rajilić.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da ovaj Zakon isključuje diskriminaciju po osnovu nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti, kao i sve druge oblike diskriminacije.

On kaže da ovaj Zakon obezbjeđuje poštovanje principa ravnopravnosti spolova, pravičnosti, socijalne osjetljivosti i solidarnosti, te ravnotežu između privatnog interesa i društvenih mogućnosti.

“Nakon održane javne rasprave na Nacrt zakona uvažene su sve korisne sugestije koje su ugrađene u ovaj Zakon. Neprihvatljivi su amandmani koje je na ovaj Zakon predložila koalicija ‘Domovina’ jer sadrže regulative koje bi trebalo da budu na nivou BiH”, rekao je Savanović.

Potpredsjednik NSRS-a iz koalicije “Domovina” Senad Bratić smatra da je ovaj Zakon već odavno trebalo da bude usvojen na svim nivoima vlasti u BiH. On je predložio amandmane kojim zakon treba da obuhvata i osobe koje žive u Federaciji BiH, da za utvrđivanje statusa mogu da važe i dokazi koje donose institucije FBiH, te da se u tom postupku traže i mišljenja saveza i udruženja logoraša u oba entiteta i Brčko Distriktu.

Dodao je i da smatraju da rok za prijavu ne treba ograničavati, kao što je u prijedlogu zakona navedeno na pet godina.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, evidentirani broj preživjelih žrtava seksualnog nasilja je oko 600, navodi se u obrazloženju prijedloga zakona.

Najteža grupa žrtava seksualnog nasilja predviđa mjesečna primanja u iznosu civilne invalidnine druge grupe od 304,50 maraka.

Polovina od ukupnog broja žrtava pretrpjela je seksualno nasilje za vrijeme zarobljeništva i ostvarila bi pravo na mjesečno primanje u visini od 174 maraka. Druga polovina od ukupnog broja žrtava pretrpjela je seksualno nasilje pod drugim okolnostima izvan logora i ostvarila bi pravo na mjesečno primanje u visini od 130,50 maraka.

Na Nacrt zakona su prethodno predstavnici žrtava iz Federacije BiH uložili primjedbe smatrajući ga diskriminacijom građana nesrpske nacionalnosti.

 

Goran Obradović