Članak

Medić i Rajič: Zatražena veća kazna zatvora za zločin u “Dretelju”

8. Maja 2018.15:18
Tužilaštvo BiH je od Apelacionog vijeća zatražilo veću kaznu zatvora za Ivana Medića, koji je prvostepenom presudom osuđen na 14 godina za ratni zločin počinjen u logoru “Dretelj” kod Čapljine, kao i da se oslobađajuća presuda Tonći Rajiču preinači u osuđujuću ili da se obnovi postupak.

Sud BiH je u novembru 2017. nepravosnažno osudio Medića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 14 godina, dok je Rajič oslobođen krivice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u “Dretelju”.

Medić je proglašen krivim za učešće u nečovječnom postupanju i prisiljavanju na seksualni odnos civila srpske nacionalnosti i osuđen je na sedam i po godina zatvora. Zbog osude na sedmogodišnju kaznu za ratni zločin i u drugom predmetu, Mediću je izrečena jedinstvena kazna.

Prema prvostepenoj presudi, Medić je osuđen i da je u junu 1992. godine u logoru “Dretelj”, zajedno s R.M., zlostavljao svjedokinju “B”.

Tužilaštvo je izjavilo žalbu zbog povreda odredaba krivičnog postupka i zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i izrečene sankcije.

“U odnosu na Medića, Tužilaštvo nije zadovoljno visinom izrečene sankcije”, rekao je tužilac Vladimir Simović, dodavši da u presudi ranija osuđivanost nije cijenjena kao otežavajuća okolnost, a da je olakšavajućim okolnostima dat prevelik značaj.

Govoreći o oslobađajućoj presudi Rajiču, Simović je kazao da Prvostepeno vijeće nije pravilno utvrdilo činjenično stanje, kao ni svjedočenje oštećene “A”.

Žalbu na prvostepenu presudu izjavila je i punomoćnica svjedoka “A” i “B” Zinaida Ibrahimović iz Udruženja “Vaša prava BiH”, koja je istakla kako je u interesu pravde da se o imovinskopravnom zahtjevu odluči tokom postupka. Zatraženo je da se preinači presuda u odnosu na odluku o ovom zahtjevu i da se on u cijelosti usvoji. Ibrahimović je naglasila da bi svjedokinje u parničnom postupku morale skinuti mjere zaštite koje su dobile, te da bi došlo do njihove retraumatizacije.

Odbrana Medića je izjavila žalbu iz svih zakonskih razloga i predložila da se prvostepena preinači u oslobađajuću, ili da se pak ukine i održi novi pretres. Naglašeno je, između ostalog, i da nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za čitanje zapisnika svjedoka “C”.

“Molim Sud da mi dozvoli da nadopunim svoju prvu izjavu koju sam dao i da riješim misteriju Dretelja”, rekao je optuženi Medić, dodavši da nije kriv.

Rajičev advokat Jasmir Muratović je zatražio da se žalba Tužilaštva odbije, smatrajući da je prvostepena presuda pravilna.

Odluku o žalbama Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

Lamija Grebo